ХУБЕР Канален топлообменник TubeWin®

Икономично оползотворяване на битовата отпадъчна вода като топлинен източник и топлинен агрегат

csm_bild_tubewin_03_170e766009
 • Mонтаж на каналната пета
 • Подходящ за всички канални профили от DN1000 нагоре
 • Плоска и стабилна машинна конструкция
 • Модулна структура

Посредством топлообменните елементи, които се монтират директно на каналната пета, високата термична енергия на битовата отпадъчна вода може да бъде пренесена върху една преносна среда (по правило вода). Чрез този процес тази енергия може да се използва за термопомпа.

Плоската и компактна конструкция позволява монтаж на топлообменните елементи в канали от DN 1000 нагоре и гарантира цялостно покриване при минимални потоци отпадъчни води. Чрез монтажа вътре в канала с мръсна вода не се изисква допълнителна инсталационна площ.

Продемство са и различните опции за свързване на ХУБЕР Каналният топлообменник TubeWin, като така системата може да се адаптира освен към геометрията на канала, така също и към характеристиките на отпадъчните води. Поради факта, че всички тръбопроводи са разположени вътре в модулите, сечението на канала не се повлиява значително.

Всички компоненти са изработени от неръждаема стомана V4A, поради което нищо не може да попречи на една дългосрочна експлоатация на елементите на топлообменника. Затова решение с ХУБЕР TubeWin  означава трайна и надеждна реализация топлинна възвращаемост от отпадъчната вода.

Естествено и с тази технология за използване с цел отопление или охлаждане е налице възможността за целогодишното използване. Един аспект, който допълнително увеличава значително стопанската ефективност на това приложение.

 • Mонтаж на каналната пета
 • Плоска и стабилна машинна конструкция
 • Модулна структура
 • Минимална загуба на налягане
 • Минимално свиване на каналното напречно сечение
 • Подходящ за всички канални профили от DN1000 нагоре
 • Приложение за отопление и охлаждане
 • Може да се събрази с всяка геометрия на канала
 • Изработка изцяло от неръждаема стомана V4A
csm_bild_tubewin_03_170e766009