ХУБЕР ThermWin® : Отопление и охлаждане с отпадъчна вода от канала

csm_bild_kanaldeckel_02_20d7c7dfd2

Използване на термична енергия от битови и промишлени отпадъчни води

Директно под краката ни тече един неизползван енергиен източник. Битовата отпадъчна вода съдържа топлина, нейната температура целогодишно е между 10° и 20°C. По този начин имаме икономически ефективна експлоатация на термопомпи за отопление на намиращи се в близост сгради, като например училища, гимнастически салони или плувни комплекси. Нужни са обаче ефикасни топлообменници, подходящи за сурова вода.

Отопление и охлаждане с отпадъчна вода от канала с помощта на външен топлообменник

При нашата технология ThermWin® суровата отпадъчна вода протича от канала в шахта, при това се пресява и после се изпомпва чрез нашия надземно инсталиран ХУБЕР Топлообменник за отпадъчни води RoWin. За пресяването използваме нашето компактно, вертикално Шахтово сито. Отсятата маса се изнася нагоре към улей, по който се отнася обратно в канала от връщащата се отпадъчна вода.

Тъй като се помпа пресята отпадъчна вода с нашия надземно инсталиран RoWin-Топлообменник, то той е ефикасен, компактен и лесно достъпен.

Отопление и охлаждане с отпадъчна вода от канала с помощта на интегриран топлообменник

ХУБЕР Каналният топлообменник TubeWin се интегрира в съществуващи канали, като се монтира директно на каналната пета. По този начин високата термична енергия на битовата отпадъчна вода може да бъде пренесена върху преносна среда (по правило вода) и така се използва от надземно инсталирана термопомпа.

 • Ефективно използване на възобновяема и трайна енергия
 • Непрекъсната наличност, висока сигурност на захранването
 • Близък, децентрализиран и безплатен източник на топлина
 • Икономично използване започвайки от поток при сухо време от ≈ 10 л / сек
 • Почти липсващо въздействие върху пречистването на отпадъчните води (охлаждане на
  отпадъчните води само 1 – 2 °C)
 • Независимост от диаметъра на каналните тръби
 • Използване на компактен, мощен и икономически ефективен топлообменник
 • Топлообменник в сграда (лесен достъп за инсталация и поддръжка)
 • Малко строителни работи (тясна шахта до канала)
 • Минимална намеса в съществуващата канализация (само два сондажа)

Схема 1

1 Канал за отпадни води                                 6 ХУБЕР Топлообменник за отпадъчни води RoWin®

2 Изход канал за отпадни води                      7 Термопомпа

3 Шахтово сито RoK4 за помпени станции      8 Подаване затоплена вода на потребителя

4 Шахтово сито RoK4                                     9 Рециркулация на охладена отпадна

5 Прецедена отпадъчна вода                       10 Изтичане на охладена вода и отпадък обратно в канала

Схема 2

1 ХУБЕР Канален топлообменник TubeWin®
2 Термопомпа
3 Канал за отпадни води