ХУБЕР Промивна преса WAP® HP

WAP HP image

Преса за отсята маса с автоматично регулирано обезводняване под високо налягане

 • Степен на обезводняване до 60 % СВ
 • Редукция по тегло до 80 %
 • Висок топлинен коефициент на промитата отсята маса

С високо налягане свеждане до минимум съдържанието на вода в отсятата маса
Подлежащата на третиране отсята маса се разтоварва директно от решетката или транспортиращ агрегат (напр. шнек) в захранващия трихтер на промивната преса. Стабилен придвижващ и пресоващ шнек транспортира непромитата отсята маса в зоната за промиване. В зоната за промиване чрез автоматично добавяне на промивна вода (сервизна вода) отсятата маса се подлага на целенасочено, интензивно завихряне.

Турбуленциите осигуряват перфектна сепарация на суспендируемите органични частици и по този начин добро промиване на отсятата маса. Интензивността и цикълът на промиване при това са свободно регулируеми.

След промиването пречистената отсята маса се придвижва в затворен вертикален щранг по-нататък към зоната на пресоване. Там промитият материал посредством пресоващия шнек предварително се пресова добре. В следваща втора, автоматично регулирана зона на пресоване с високо налягане отсятата маса се пресова респ. обезводнява константно до СВ-съдържание от до 60 %. Специалните устойчиви на износване и стабилни материали в зоната с високо налягане гарантират дълготрайна и сигурна експлоатация на съоръжението.

Отделената от отсятата маса вода при пресоването се събира под агрегата за високо налягане и се отвежда заедно с богатата на въглерод промивна вода. Събирателната вана под машината и целият агрегат за високо налягане могат автоматично да бъдат почиствани с вода. Промитата и компактирана отсята маса накрая се транспортира през конична изнясаща тръба в контейнер.

 • Хидравлично регулируема зона на пресоване под високо налягане
 • Степен на обезводняване до 60 % СВ
 • Редукция по обем, тегло и разходи за отстраняване до 80 %
 • Цялата машина (също и пресоващ шнек) от неръждаема стомана
 • Връщане на въглерода в потока отпадъчни води
 • Устойчивост спрямо замърсители
 • Като промивна вода може да се ползва отпадъчна или ползвана вода
 • Стабилна конструкция
 • Пресоващ шнек със заварки от твърд метал
 • Висока стопанска ефективност чрез силно редуцирани разходи за транспорт и отстраняване