ХУБЕР Промивна преса WAP® liquid

Промивна преса за отсята маса за третиране на много фина отсята маса

csm_bild_titel_wapliquid_c21c5d6126
  • Обезводняване на най-фина отсята маса
  • Високи степени на обезводняване
  • До  6 м³/ч капацитет за отсята маса
  • Индивидуално съобразяване с конкретната цел на приложение

ХУБЕР Промивната преса WAP® liquid беше разработена специално за обезводняване и компактиране на предимно течна най-фина отсята маса, която се отделя примерно при най-финото пресяване за предпазване на мембранни съоръжения.

Подлежащата на третиране отсята маса се изпомпва или се разтоварва директно от решетка или транспортиращ агрегат напр. воден улей или транспортен шнек в захранващия трихтер на промивната преса. Свободната вода се отвежда в канала през много фината перфорирана ламарина над събирателната вана под машината. Един стабилен транспортиращ и пресоващ шнек придвижва отсятата маса в затворения вертикален щранг, зоната на обезводняване и компактиране. От там материалът се транспортира по-нататък към зоната на пресоване и посредством пресоващия шнек се обезводнява до СВ-съдържание от 30-40 %. Отделената от отсятата маса богата на въглерод вода от пресоване/отточна вода се отвежда в канала. Събирателната вана под машината може автоматично да бъде почиствана с вода. Компактираната отсята маса накрая се разтоварва през конична изнасяща тръба в контейнер.

  • Високи степени на обезводняване за най-фина отсята маса
  • Редукция по обем, тегло и разходи за отстраняване до 70 %
  • Индивидуално адаптиране към конкретната цел на приложение
  • Много финни ширини на отворите
  • Чрез комбинация с включено отпред ХУБЕР Най-фино сито „liquid“ е  възможно отпадане на първичния утаител