Фекални станции Ro3

bild_ro3_01

Eфикасно третиране на фекални утайки

 • С вградена преса за отсятата маса
 • С вградена промивка на отсятата маса
 • Никакви неприятни миризми навън
 • Стабилна и ефективна машина

Приемната станция за пресяване на утайки служи за механично пречистване на утайките. За целта в резервоар е инсталирана фина решетка ROTAMAT® респ. пресяващ шнек. Така (фекалните) утайки се пречистват от всички нежелани частици. Иззетата отсята маса се изнася от резервоара посредством вградена преса за отсята маса, при което се обезводнява, редуцира се по обем и се разтоварва в контейнер.

Целият процес на пречистване се извършва в затворена система. Навън не излизат никакви неприятни миризми.

Отсятата маса допълнително се промива. Водата от пресоването изтича обратно в потока отпадъчни води. Вие получавате чиста, годна за депониране отсята маса. Силно замърсената с БПК вода от пресоването на течната фаза се подава за по-нататъшно третиране в пречиствателната станция за отпадъчни води.

Стабилна и високоефективна, приемната станция за пресяване на утайки реализира безпроблемно капацитети до 100 м³/ч. Това съоръжение се е доказало оптимално в условията на суровата ежедневна практика и е най-продаваната машина в Германия от своя вид. Добре обмислената конструкция в комбинация с умелата изработка на машината са предпоставките за трайна експлоатация – ден след ден, година след година.

ROTAMAT® Съоръжението за пресяване на утайки може да бъде изпълнено в 2 варианта:

ROTAMAT® Пресяване на утайки с фина решетка Ro 3.1

Сърцевината на приемната станция за пресяване на утайки Ro 3.1 е доказалата се стотици пъти фина решетка ROTAMAT®, отличаваща се с висока производителност, висока степен на сепарация и ниско хидравлично съпротивление. Друга характерена черта е вградената преса за отсята маса с всички свързани с това предимства. Тази фина решетка ROTAMAT® е извънредно стабилна, устойчива е на експлоатация при камъни и пясък, изработена е изцяло от неръждаема стомана и благодарение на преминаващите през коша зъбци има 100% самостоятелно почистване.

ROTAMAT® Пресяване на утайки с пресяващ шнек Ro 3.2

Този вариант на приемната станция за пресяване на утайки е оборудван с ROTAMAT® пресяващ шнек (вместо фина решетка) и представлява ефикасна и ценово изгодна алтернатива на Ro 3.1 при общо по-малко натоварване.

 • Висока степен на сепарация
  Чрез отклоняването в решетъчния кош влакнести и пръчковидни частици се задържат значително по-добре отколкото при праволинейно обтичани прътови решетки.
 • Ниско хидравлично съпротивление
  Чрез барабанната форма и инсталацията под 35°на разположение за почистването е значително повече пресяваща повърхност отколкото например при вертикално или косо монтирани решетъчни системи. Резултатът: Ниско хидравлично съпротивление.
 • Изцяло от неръждаема стомана
  Машината е изработена изцяло от неръждаема стомана и байцвана в пълна вана, благодарение на което досадните дейности по поддръжката заради корозия остават в миналото.
 • Принудително почистване
  Чрез ротиращото решетъчно гребло за кратко време цялата пресяваща повърхност се почиства на 100%, т.е. дори при големи замърсявания благодарение на принудителното почистване е гарантирана константно свободна пресяваща повърхност. Освен това е гарантирано, че отсятата маса остава винаги вътре в решетъчния кош (тоест пред пресяващата повърхност), с което се гарантира, че отсята маса няма да бъде иззета от отпадъчната вода по време на процеса на пречистване и евентуално да попадне във вече пречистената отпадъчна вода зад решетката.
 • Комбинация от функции
  Машината включва няколко функции в една система, т.е. изземване на отсята маса, изнасяне, промиване, обезводняване и компактиране са обединени пестейки място в едно съоръжение. Чрез възможността за устройство за опаковане в чували цялото съоръжение може да бъде изпълнено капсуловано в най-голяма степен спрямо неприятни миризми.
 • Инсталация на открито
  Чрез нагревателна лента и допълнителна изолация ROTAMAT® Фината решетка може също да бъде доставена за устойчива на зимни условия инсталация на открито.
 • Дооборудване
  ROTAMAT®-съоръженията са планирани така, че и по-късно могат да се правят модификации по съоръжението, т.е. възможно е допълнително адаптиране към по-късни изисквания. Така например както отоплението, така също и вградената промивка на отсятата маса могат да бъдат монтирани едва по-късно, а също така и процепите биха могли още да се намалят по-късно.
 • Минимум поддръжка
  Съоръжението няма никакви места за смазване, поддръжката се ограничава основно до редовни проверки и инспекции.
BAUER 21870 B1

bild_ro3_01