Декларация за защита на данните от HUBER SE

Декларация за защита на данните от HUBER SE

Ние приемаме защитата на данните много сериозно

Защитата на Вашето частно пространство при обработката на лични данни е важен аспект за нас. Когато посещавате нашата
уеб страница, нашите уеб сървъри стандартно съхраняват IP-адреса на Вашия доставчик на интернет услуги, уеб страницата, от която Вие ни посещавате, уеб страниците, които Вие посещавате при нас, както и датата и продължителността на посещението. Тези информации са задължителни за техническия пренос на уеб страниците и сигурната работа на сървъра. Персонализирана оценка на тези данни не се извършва.

Ако Вие ни изпратите данни чрез формуляра за контакт, то в хода на архивирането тези данни се съхраняват на нашите сървъри. Вашите данни се използват от нас изключително за обработка на Вашата заявка. Вашите данни се третират строго поверително. Препредаване към трета страна не се извършва.

Лични данни

Личните данни са данни за Вашата личност. Те включват Вашето име, Вашия адрес и Вашия Емейл-адрес. Не трябва да разкривате никакви лични данни, за да можете да посетите нашата интернет страница. В някои случаи се нуждаем от Вашето име и адрес, както и допълнителни информации, за да можем да Ви предложим желаната услуга.

Същото важи и в случай, че при поискване ние Ви предоставяме информационен материал или отговаряме на Ваши запитвания. В тези случаи ние винаги ще Ви обръщаме внимание на това. Освен това ние съхраняваме само данните, които сте ни предоставили автоматично или доброволно.
Когато използвате някоя от услугите ни, ние по правило събираме само данните, които са необходими за да можем да Ви предоставим нашата услуга. Възможно е да Ви попитаме за повече информации, които обаче са доброволни по своя характер. Когато и да обработваме лични данни, ние правим това за да можем да Ви предоставим нашата услуга или да следваме нашите търговски цели.

Aвтоматично съхранявани данни

Сървърни лог-файлове

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информации в така наречените сървърни лог-файлове, които Вашият браузър автоматично предава към нас. Това са:

  • Дата и час на заявката
  • Име на поискания файл
  • Страница, от която е поискан файлът
  • Статус на достъп (прехвърляне на файл, ненамерен файл и т.н.)
  • Използван уеб браузър и използвана операционна система
  • Пълен IP-адрес на заявяващия компютър
  • Прехвърлено количество данни

Не обединяваме тези данни с други източници на данни. Обработката се извършва в съответствие с член 6, параграф 1 буква f от DSGVO (Германски закон за защита на данните) въз основа на законния ни интерес за подобряване стабилността и функционалността на нашия уеб сайт.

От съображения за техническа безопасност, по-специално за защита от опити за атаки на нашия уеб сървър, данните се съхраняват от нас за кратко време. Тези данни не позволяват да бъдат идентифицирани отделни лица. Най-късно след седем дни данните се анонимизират чрез съкращаване на IP-адреса на ниво домейн, така че вече да не е възможно да бъдат свързани с отделния потребител. В анонимен вид данните се обработват и за статистически цели; сравнение с други бази данни или препредаване на трети страни, дори на части, не се извършва.

Бисквитки (Cookies)

Когато посещавате нашите интернет страници, възможно е ние да съхраняваме информации на Вашия компютър под формата на бисквитки. Бисквитките са малки файлове, които се прехвърлят от интернет сървър на Вашия браузър и се съхраняват на неговия твърд диск. При това се съхранява само адресът на интернет протокола – никакви лични данни. Информацията, която се съхранява в бисквитките, позволява Вие автоматично да бъдете разпознати при следващото си посещение на нашата интернет страница, което ще Ви улесни при нейното използване. Правно основание за използването на бисквитки е оправданият интерес съгласно член 6, параграф 1 буква f от DSGVO.

Естествено Вие можете да посетите нашите интернет страници и без да приемате бисквитки. Ако не искате Вашият компютър да бъде разпознат при следващото посещение, можете и да откажете използването на бисквитки, като промените настройките във Вашия браузър на „отказ от бисквитки“. Съответната процедура може да бъде намерена в инструкциите за експлоатация на съответния Ваш браузър. Ако откажете използването на бисквитки, това може обаче да доведе до ограничения в използването на някои области от интернет страниците ни.

Използване на YouTube

За вграждане на видеоклипове ние използваме доставчика YouTube. Както повечето уеб сайтове и YouTube използва бисквитки, за да събира информация за посетителите на своята интернет страница и води по-нататък към свързване с мрежата на Google DoubleClick. Затова нашите видеоклипове бяха вградени в разширен режим за защита на личните данни, който при разглеждане на нашите уеб страници не предава никакви информации за посетителя към YouTube. Едва когато стартирате видео, това би могло да задейства следващи процеси за обработка на данните. Върху това ние нямаме влияние. Повече информация за защитата на данните в YouTube ще намерите в тяхната Декларация за защита на данните на адрес: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Използване на услугата за уеб анализ Google Analytics

Ние използваме на нашия уебсайт услугата за уеб анализ Google Analytics. Тя използва за този анализ бисквитки.

Генерираните от бисквитките информации, например време, място и честота на Вашето посещение на уеб страници, включително вашия IP-адрес, се пренасят на google-сървър и се съхраняват там. Вашият IP-адрес при този процес незабавно се анонимизира, така че Вие като потребител оставате анонимен за нас. Генерираните от бисквитките информации относно използването от Вас на тази уебстраница не се предават на трета страна. Вие можете да предотвратите инсталацията на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; ние обаче Ви обръщаме внимание, че в такъв случай няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на нашия уеб сайт.

Сигурност

Ние предприехме технически и административни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от загуба, унищожаване, манипулация и неоторизиран достъп. Всички наши служители както и работещите за нас доставчици на услуги са задължени в съответствие с действащите закони за защита на данните.

Винаги когато събираме и обработваме лични данни, те ще бъдат криптирани преди да бъдат прехвърляни. Това означава, че Вашите данни не могат да бъдат злоупотребявани от трети страни. Нашите мерки за сигурност подлежат на постоянен процес на подобрение и нашите декларации за защита на данните непрекъснато се преработват. Моля уверете се, че разполагате с най-новата версия.

Промени в тази Декларация за защита на данните

Ние си запазваме правото да променяме декларациите си за защита на данните, ако това е необходимо въз основа на нови технологии. Моля уверете се, че разполагате с най-актуалната версия. Ако бъдат предприети някакви фундаментални промени в тази декларация за защита на данните, ние ще я публикуваме на нашия уеб сайт.