ХУБЕР Meмбранна филтрация BioMem®

Решение за децентрализирано третиране на отпадъчни води до 3,000 ЕЖ, мобилно или стационарно изпълнение

csm_prinzip_biomem_neu_variante_gebaeude_0b4cde627a

ХУБЕР предлага адаптирано и персонализирано комплексно решение, което решава въпроса с отпадъчните води на място – децентрализирано, самостоятелно и трайно.  Иновативната ХУБЕР BioMem® Компактна пречиствателна инсталация е една модулна система и може гъвкаво да се интегрира при най-различни условия и изисквания на място.

Системата е оразмерена за множество приложения, както в битовия, така и в промишления сектор, при най-високи изисквания към водата на изход и компактна конструкция:

 • Пречистване на отпадъчни води за хотели или други туристически  обекти
 • Села и извънградски комплекси
 • Промишлени и занаятчийски предприятия

При оптимално приложение на ХУБЕР BioMem® Компактна пречиствателна инсталация потреблението на прясна вода може да бъде снижено до 80 % и пречистената вода да се използва директно като сервизна вода. Децентрализираното пречистване на отпадъчни води с мембранна техника гарантира чиста вода с най-високо качество – навсякъде там, където привързване към съществуващите системи за отпадъчни води е трудно за реализиране и навсякъде там, където има голяма нужда от рециклиране на водите.

Оразмерени за до 3.000 жители съоръженията могат да бъдат използвани мобилно или стационарно. Те могат се инсталират над- или подземно и да бъдат изработени за устойчива на ниски температури експлоатация.

 • Цялостна концепция за преработка на отпадъчни води за до 3000 EЖ
 • Най-високо качество на водата на изход чрез мембранна филтрация, с минимум микроорганизми, може да се ползва за напояване
 • Комплексно решение от механична преработка, биологичен процес чак до третиране на утайките
 • Максимална сигурност на процеса, до почти напълно автоматичен режим на работа
 • Възможно мобилно приложение като инсталация в контейнер
 • Децентрализирано решение спестяващо скъпи работи по изграждане на канали или преустройство на обществени канални системи
 • Минимална необходимост от място чрез компактната конструкция и иновативния SMBR-процес
 • Чрез повторно използване е възможно намаляване потреблението на прясна вода
 • Модулна конструкция

ХУБЕР BioMem® Компактна пречиствателна инсталация може да се изработи като различни работни и инсталационни варианти. При това съоръженията винаги могат да бъдат съобразени с нуждите в конкретния случай на приложение, като броят на използваните BioMem®-модули се определя от технологико-техническото оразмеряване на процеса.

MBR работен вариант

В този процесен вариант ХУБЕР BioMem®-модулите се използват като филтрационно стъпало в отдавна познатата технология за мембранно активиране (MBR). Разграждането на разтворените замърсители става в биореактор пред същинската мембранна филтрация, която се извършва в така наречената филтрационна камера. Вътре са инсталирани BioMem®-модулите – техният брой е според технологико-техническото оразмеряване на процеса.

SMBR работен вариант

Принципът на ХУБЕР BioMem® SMBR се основава на комбинацията от традиционния MBR-процес заедно с последователно захранване. Така наречената SMBR-технология лесно комбинира биологично пречистване на отпадъчните води и филтрация в един басейн. Тази уникална технология е възможна посредством използването на прочистващ въздух вътре в SMBR-реактора както за „механични“ задачи, така и за биологично разграждане на замърсителите (доставка на кислород за пречистване на отпадъчните води от микроорганизми).

Инсталационен вариант „Сграда”

Съоръженията ХУБЕР BioMem® могат да бъдат разполагани в затворени сгради, в сутерените на хотели, небостъргачи, в подготвени от клиента или в други резервоари. При всеки един случай необходимите компоненти са подбрани за специфичното приложение и желания на клиента и могат да включват освен основната компонента мембранна биология също и машинно пречистване, фосфатно утаяване, третиране на утайки и разпределителна инсталация с архивиране на данни и дистанционно наблюдение

Инсталационен вариант „Контейнер”

За разлика от изпълнението „Сграда” вариантът „Контейнер” може да се достави само в процесно изпълнение SMBR. Биологичното разграждане на замърсители и филтрацията се извършват – в зависимост от квотата на привързване и производителността – в един или няколко контейнера. Тези стандартни контейнери с покритие отвътре са изработени по установените стандарти за транспорт и могат при необходимост да бъдат експлоатирани на различни места – следователно те се отличават с много голяма гъвкавост. Контейнерните съоръжения са предварително конфекционирани в завода, тествани са и се експедират напълно готови за работа, затова могат бързо да влязат в прлиложение и да бъдат пуснати в експлоатация.