ХУБЕР Компактна пречиствателна система smartMBR

Ново поколение MBR-системи за сгради и градове

csm_bild_Water_Graphics_09_ce81963071

Предварително сглобено решение за лесна и бърза инсталация.

Непрекъснатият ръст на градското население по света изисква нови, съвременни решения за пречистване и преработка на отпадъчните води. ХУБЕР отговаря на новите изисквания на градовете от 21-ви век с разработката на SmartMBR.

Системите SmartMBR съответстват на познатите стандарти на ХУБЕР по отношение високо качество и прогресивна и стабилна техника. Освен това съоръженията SmartMBR бяха проектирани така, че да предложат атрактивен външен вид и същевременно да бъдат лесни за инсталация и експлоатация.

Системите ХУБЕР SmartMBR ще са на разположение в шест различни големини. Ефектът на пречистване на съоръженията е между 10 и 75м³ на ден. Съоръженията пречистват традиционна битова отпадъчна вода до бистра и без миризми процесна вода. Тя може да се използва (в съответствие с местните разпоредби) за различни цели, за които не е непременно необходима питейна вода. Например за напояване, промиване на тоалетни, охлаждаща вода за климатици или водни игри.

Отличителният дизайн задава нов индустриален стандарт по отношение на външния вид. Визуалният ефект може да се използва като възможност за индивидуално оформление специално за целите на клиента. Чрез използването на графики пречиствателната инсталация може да се слее със съществуващия фон или да се използва посредством съответно оформление като табло за комуникация за търговски цели, като пътепоказател или място за реклама. Клиентът може да избира свободно и дори по време на експлоатацията външността на съоръжението може да се променя по всяко време.

 • Лесен транспорт:
  Събира се в стандартен контейнер. Монтажните части по време на транспорта са поместени във вътрешността на съоръжението smartMBR.
 • Лесна инсталация:
  Системата се монтира комплексно предварително. Работите на мястото на инсталиране се извършват бързо, лесно и чисто. Благодарение на компактната конструкция smartMBR е особено подходящо за инсталация в сгради съоръжение.
 • Лесно използване:
  Несложна система на управление и стабилно оразмеряване гарантират надеждна експлоатация.

Системата smartMBR може да се достави в 6 стандартни машинни големини:

 • 10 м³/ден
 • 15 м³/ден
 • 20 м³/ден
 • 30 м³/ден
 • 50 м³/ден
 • 75 м³/ден

Резервоарите са стабилни, изцяло заварени конструкции от неръждаема стомана, за дълга и безпроблемна експлоатация.

csm_bild_02_00f3d5ce37