Неръждаема стомана

Комплексна програма от части за строителни обекти в областта на захранването с питейна вода и пречистването на отпадъчни води.

bild_titel_pg1_01

Иновативни продукти от неръждаема стомана за:
– добив, преработка, съхраняване и разпределяне на питейна вода
– третиране на отпадъчни води
– преливници за дъждовна вода
– инсталации за производство на биогаз
– шахтови конструкции

Продукти на ХУБЕР от неръждаема стомана са най-доброто решение за областите питейно водоснабдяване и третиране на отпадъчни води в бита и в промишлеността. Затова и Вие изберете материала, който отговаря и на най-високите изисквания:

  • ненадмината издръжливост
  • абсолютна защита от корозия чрез байцване в пълна вана и пасивиране
  • сигурност в планирането и изгодни цени чрез стандартизация
  • сигурност за хората и околната среда благодарение на хигиенични условия на най-високо ниво

Нашата цел е да предлагаме на клиентите си  висококачествени продукти.

Нашите продукти са сертифицирани по стандратите ISO 9001 и ISO 14001.

1

Оборудване за шахти.

➤ Капаци за шахти
➤ Осигурени системи за слизане и качване
➤ Готови шахти от неръждаема стомана
➤ Вентилационни и обезвъздушителни комини
➤ Глави на (тръбни) кладенци и вертикални щрангове

 

Технически врати.

➤ Двустенни врати с едно или две крила2
➤ Врати за хлорни помещения
➤ Врати под налягане до 30 м воден стълб
➤ Наблюдателни прозорчета (шпионки)
➤ Люкове
➤ Жалузи
➤ Прозорци от неръждаема стомана

 

Защита от взлом.

3За неупълномощените лица достъпът до откритата водна повърхност в инсталациите за питейна вода, до технологично-технически важните станции в третирането на отпадъчни води и до шахтите трябва да бъде затруднен респ. направен невъзможен.
➤ Проверени врати в съответствие с DIN EN 1627 клас на съпротивление RC 3 и RC 4
➤ Жалузи, достъпни само от вътрешната страна.
➤ Защитаващи от взлом капаци за шахти, също и в изпълнение позволяващо преминаване на коли по тях.

 

Парапети, пътеки, стълби

➤ Парапети от неръждаема стомана тип Fix-Rail®
➤ Достъп в резервоари със стълби, врати, стълбища4
➤ Стълби изпълнени съгласно действащите предписания и норми с неплъзгаща се повърхност
➤ Вити стълби
➤ Премоствания над тръбопроводи с големи диаметри
➤ Платформи и пасарелки със стабилни конзоли за закрепване към стената
➤ Перила

 

Стенни проходи / тръбопроводни части

➤ Калибровани и крепежни части5
➤ Формовъчни части
➤ Тръбни закрепвания
➤ Стенни проходи
– едно- / двустранно уплътняващи
– за допълнителен монтаж при ядкови сондирания
– едностранно уплътняващи, надлъжно подвижни
– с едностранен свързващ фланец

 

Комплексно системно решение и оптимална хигиена при работа с питейната вода6

Предпазване на питейната вода от развитие на микроби и негативни влияния
➤ Оборудване изцяло от неръждаема стомана изпълнение байцвано в пълна вана
➤ Въздушни филтри за аериране и обезвъздушаване на резервоара за питейна вода
➤ Оптимално протичане в резервоара за питейна вода
➤ Сигурност при планирането чрез спазване на действащите директиви
➤ Спазване на директивите за работна безопасност, избягване на рисковете от злополуки