ХУБЕР Промивна преса WAP® SL HP

Промивна преса за отсята маса с целенасочено отмиване на органиката и регулирумо обезводняване под високо налягане

csm_bild_titel_wapslhp_02_51a205e0a7
 • Степен на обезводняване до 60 % СВ
 • Много висока степен на отмиване
 • Повишен топлинен коефициент на промитата отсята маса

Ефективно отмиване чрез интензивно промиване

ХУБЕР Промивна преса WAP® SL HP работи в пакетен (Batch) режим. Подлежащата на третиране отсята маса се разтоварва или от решетка респ. транспортиращ агрегат в промивния резервоар на промивната преса, или чрез воден улей се внася в промивния резервоар. След като бъде подадено определено количество отсята маса, промивният резервоар се пълни изцяло с вода и се стартира цикъл на промиване.

Чрез генерираните от помпено работно колело високи турбуленции и силното механично натоварване на отсятата маса фекалните частици се разтварят и отмиват. Интензивността на промивката може да се настройва свободно според отсятата маса. След цикъла на промиване отваря един автоматичен вентил и промивната вода с фекалните частици изтича през едно сито с кръгли отвори  обратно в постъпващия в пречиствателната станция поток.

Редуциране разходите за отстраняване чрез високо налягане

След промивката промитата отсята маса се транспортира в интегрирана в съоръжението зона на пресоване. Там посредством стабилен пресоващ шнек отсятата маса се обезводнява. В следваща втора, автоматично регулирана зона с високо налягане отсятата маса се обезводнява до СВ-съдържание от до 60 %.

Специални устойчиви на износване и стабилни материали в зоната с високо налягане гарантират дълготрайна и сигурна експлоатация на съоръжението. Отделяната от отсятата маса вода при пресоването се събира под агрегата за високо налягане и се отвежда от зоната на пресоване заедно с богатата на въглерод промивна вода. Събирателната вана под машината и целият агрегат за високо налягане се почистват автоматично с вода, за да се избегнат отлагания. Промитата и компактирана отсята маса накрая се транспортира през конична изнасяща тръба в контейнер.

 • Силно интензиво промиване във воден резервоар
 • Качество на промитата отсята маса: < 20 мг БПК5 / г СВ
 • Степен на обезводняване до 60 % СВ
 • Редукция по обем, тегло и разходи за отстраняване до 85 %
 • Хидравлично регулируема зона на пресоване под високо налягане
 • Връщане на въглерода в отпадъчната вода
 • Като промивна вода може да се ползва отпадъчна или ползвана вода
 • Цялата машина (също и пресоващ шнек) от неръждаема стомана
 • Пресоващ шнек със заварки от твърд метал
 • Висока стопанска ефективност чрез редукция на разходите за транспорт и отстраняване