ХУБЕР Промивна преса WAP®

Промивна преса за отсята маса за всеки случай на приложение

csm_bild_wap_05_c56ef9bdf3
 • Степен на обезводняване до 45 % СВ
 • Редукция по тегло до 75 %
 • Изработена изцяло от неръждаема стомана

Ценово изгодно промиване на отсята маса с WAP®!

Подлежащата на третиране отсята маса се разтоварва директно от решетката или транспортиращ агрегат (напр. шнек) в захранващия трихтер на промивната преса. Един стабилен придвижващ и пресоващ шнек транспортира непромитата отсята маса в зоната за промиване. В зоната за промиване чрез автоматично добавяне на промивна вода (ползвана вода) отсятата маса се подлага на целенасочено, интензивно завихряне.

Турбуленциите осигуряват едно добро отделяне на суспендируемите органични частици и по този начин добро промиване на отсята маса. Интензивността и цикълът на промиване при това са свободно регулируеми. Промитата отсята маса по-нататък се транспортира в затворен вертикален щранг към зоната на пресоване, където се пресова и обезводнява посредством пресоващ шнек до СВ-съдържание от 35 – 45 %. Отделяната от отсятата маса богата на въглерод промивна вода се отвежда в канала.

Събирателната вана под машината може автоматично да се почиства с вода. Промитата и компактирана отсята маса накрая се изнася през конична изнясаща тръба в контейнер.

 • Степен на обезводняване до 45 %СВ
 • Редукция по обем, тегло и разходи за отстраняване до 75 %
 • Капацитет за отсята маса до 12 м³/ч
 • Цялата машина (също и пресоващ шнек) от неръждаема стомана
 • Корозионна защита чрез байцване в пълна вана
 • Връщане на въглерода в отпадъчната вода
 • Устойчивост на замърсители
 • Като промивна вода може да се използва отпадъчна или ползвана вода
 • Гъвкави дължини на трихтерното захранване
 • Висока стопанска ефективност чрез редуциране на разходите за транспорт и отстраняване