Единични агрегати и системни компоненти за преработка на пясък

Компоненти за надеждна сепарация на грубите частици от пясък от пречиствателни станции за отпадъчни води / канализационни системи, пясък от улична смет и омаслен пясък, както и отделяне на шума, клони и подобни от едрозърнеста тежка маса.