ХУБЕР RoSF13 - промивно устройство за груби частици

За отделяне на шума, клони, и т.н. от едрозърнеста тежка маса (чакъл, чамъни) чрез интензивно прочистване с вода и въздух.

Грубите частици (> 10 мм) се подават на ХУБЕР Промивното устройство за груби частици  през захранващ трихтер и се разделят на фракция „чакъл“ и фракция “органика” (шума, клони и.т.н.). Сепарацията на грубите частици на лека и тежка фракция се извършва чрез използването на вода, която се внася в промивното устройство за груби частици от долу и отмива по-леките органични съставки. Необходимата вода се осигурява в цялостния процес чрез циркулация на водата, така че не възниква допълнителна нужда от вода.

За подпомагане разделянето на лека и тежка маса може в допълнение към промивната вода да бъде подаден и въздух. Оставащите минерални съставки се изнасят посредством изнасящия шнек и при това статично се обезводняват. Делът на органичните съставки в изнасяния минерален материал възлиза на по-малко от 5% загуба при изгаряне.

  • Разделяне на минерална и органична фракция
  • Загуба при изгаряне на минералната фракция < 5 %
  • Органичната фракция може да се компостира
  • Намаляване разходите за депониране
  • Стабилно изпълнение от неръждаема стомана
  • Възможно ръчно регулиране на внасяните количества вода и въздух