Транспортиране на пясък

Под- и надземни приемни резервоари със сепаратор за замърсители и вертикален или хоризонтален дозиращ пясъка шнек

Подземен приемен бункер с вибрационна скара

 • Стабилен транспортиращ шнек от неръждаема стомана с центърен вал
 • Подходящ за приемане на твърда и течна фаза
 • Сепаратор на замърсители / вибрационно сито
 • Идеален за дооборудване пред съществуващо съоръжение за промиване на пясък
 • Подземен / надземен приемен резервоар
 • Хоризонтален транспортиращ шнек
 • Сепаратор на замърсители

Зона на приемане и междинно съхраняване на суровия материал, с хоризонтален шнеков транспортьор за захранване на следващ подземен или надземен промивен барабан.

Сепараторът на замърсители е изработен като масивна прътова скара за отделянате на пречещите груби частици от суровия материал и е разположен директно над приемния резервоар.

 • Със сепаратор на замърсители
 • С обезводняващ агрегат

Изпълнение с бункер пред промивен барабан RoSF8 V

 • Подземен приемен резервоар
 • Вертикален/косо инсталиран U-образен транспортиращ шнек

Изпълнение с интегрирано барабанно сито RoSF8 VT

 • Подземен или надземен приемен резервоар
 • Косо инсталирана транспортираща спирала

Изпълнение с интегрирано скарно сито RoSF8 VR

 • Подземен или надземен приемен резервоар
 • Косо инсталирана транспортираща спирала