Приложения в промишлеността

Решения на фирма HUBER за третиране на отпадъчни води и отпадъци в промишлени предприятия

 • Цялостни решения “по мярка” само от един производител
 • Дългогодишен опит в пречистването на промишлени отпадъчни води и утайки
 • Многократно утвърдили се и надеждни машини
 • Работещи съоръжения в цял свят

В течение на годините фирма ХУБЕР е разработла и успешно реализирала много специфични решения за най-различни индустриални производства. Опирайки се огромния практически опит при третирането на битовите отпадъчни води, утайки и отпадъци са разработени различни решения и за промишлеността, съобразени с конкретния вид производство и дадености.

Предлагат се ефективни решения за следните промишлени клонове

 • Кланници, месарници и месопреработка
 • Мандри и млекопреработка
 • Пивоварни и производство на различни видове напитки
 • Хартиени фабрики и целулозна промишленост
 • Teкстилна и кожарска промишлености
 • Преработка и оползотворяване на органични отпадъци (Био-отпадък)
 • Преработка и оползотворяване на минерални отпадъци (преработка/оползотворяване на пясък)

Дори и да не сте намерили Вашия бранш в този списък, моля обърнете се към нас и изложете своите потребности. Съвместно с клиентите си фирма ХУБЕР SE разработва на основата на утвърдени и многостранно приложими съоръжения и машини нови решения също и за други промишлени браншове – нека ги реализираме заедно!