Решетки и сита

Различни видове решетки

Механичното пречистване е неотменимо като първо технологично стъпало при пречистването на отпадъчни води!

Решетки и сита за всякакъв случай на приложение

Ние предлагаме:

За третирането както на битови, така и на промишлени отпадъчни води механичното предварително пречистване като първо технологично стъпало е абсолютно необходимо.

Пречещите груби частици трябва да бъдат отстранени, за да се предпазят следващите технологични стъпала от повреди / замърсявания и да се облекчи тяхната работа. Плаващите и утаечни частици се отстраняват напълно в зависимост от големината на пресяващите отвори – процепи или кръгли, изнасят се и възможно най-сухи се разтоварват в подготвения агрегат за отстраняването им.

Хигиена, експлоатационна сигурност и минимална поддръжка са фактори, които също така излизат все повече на преден план.

При битовите пречиствателни станции за отпадъчни води се препоръчва особено във връзка с денитрификацията едно допълнително промиване на отсятата маса, за да може промитата органика да се върне обратно в биологичното пречистване.

Богатата ни производствена програма от решетки включва най-различни системи решетки и ни позволява да Ви предложим правилното решение:

  • за всеки дебит
  • за всяка монтажна ситуация
  • с всяка ширина на процепите
  • за всеки конкретен случай на приложение – и в бита, и в промишлеността!