ROTAMAT® Ro5 C Компактно съоръжение Coanda

Комплексно механично третиране на отпадъчна вода за малки пречиствателни инсталации за отпадъчни води

csm_bild_ro5c_01_2e92ae6da7

  • Фино пресяване на отпадъчната вода
  • Сепарация на пясъка
  • Класификация на пясъка

Механичното пречистване се извършва чрез ROTAMAT® Пресяващ шнек, монтиран в резервоар, чрез който в зависимост от големината на процепите (напр. e = 2 мм) се отделят плаващите и утаечните частици от потока отпадъчни води.

Извеждането и изнасянето на отсятата маса става посредством един транспортен шнек. В затворената зона на вертикалния щранг отсятата маса се обезводнява във вградена преса, копмактира се и накрая се разтоварва в контейнер.

Предварително пречистеният поток отпадъчни води се подава гравитачно към радиалния пясъкоуловител COANDA. При подаването към COANDA-лалето от една завихряща камера потокът отпадъчни води получава в допълнение към реалната компонента също и една танценциална посока на протичане. Вследствие възникващото подналягане при генериране на завихрянето през една аерационна тръба автоматично се засмуква въздух и се смесва с потока отпадъчни води.

Чрез използването на тези 3 ефекта – ефекта COANDA, ефекта на „чаената чаша“ и стимулирането чрез внасяне на въздух органичните съставки се държат на повърхността и се изнасят през преливника, докато минералните съставки се отклоняват в долната част на трихтера.

Сепарираният пясък се изнася от класифициращия шнек, при това статично се обезводнява и разтоварва в контейнер.

  • Комплексно механично пречистване чрез обединение на функциите фино пресяване на отпадъчната вода, радиален пясъкоуловител и класификатор за пясък в едно компактно, хигиенно капсуловано съоръжение
  • Вградено обезводняване и компактиране на отсятата маса; като опция с промивка на отсятата маса
  • Maксимална производителност 25 л/с
  • Напълно автоматично управление
  • Изцяло от неръждаема стомана, байцвано в пълна вана
  • Минимална необходимост от място
  • По желание устойчиво на ниски температури изпълнение до -25 °C
csm_skizze_ro5c_01_ec2591703f