ROTAMAT® Ro5 HD Компактно съоръжение Hydro Duct

Компактно съоръжение с „Hydro Duct”- водене на потока

csm_bild_ro5hd_03_05951688c9

 • Утвърдени компоненти за механично предварително пречистване
 • Висока степен на сепарация на пясъка
 • Отделна камера за мазнини с почистване на мазнините (опция)
 • Минимална необходимост от помещение и място

Структура и функция

Компактното съоръжение тип Ro 5HD комбинира предимствата съответно на аерирания и неаерирания пясъкоуловител в един високоефективен пясъкоуловител с пестяща място конструкция. През сито на вход, което отделя твърдите частици от отпадъчните води, промива ги и ги пресова, отпадъчната вода постъпва първо в един аериран пясъкоуловител.

Чрез аерацията се ограничава отлагането на органични частици посредством равномерно циркулиращия поток и допълнително се събират мазнини и мазниноподобни частици в срещуположно разположена мазниносъбирателна камера.

От там мазнината се извлича автоматично посредством утвърдена система с гребло за мазнини. Към аерираната камера на пясъкоуловителя се свързва една неаерирана камера на пясъкоуловителя, която чрез целенасочено, равномерно водене на потока се обтича oт долу.

В неаерираната камера на пясъкоуловителя скоростта на протичане се редуцира дотолкова, че се отделят гарантирано дори и най-фините пясъци. Отделените частици се изнасят от пясъкоуловителя посредством класифициращи шнекове, същевременно статично се обезводняват и разтоварват в контейнер.

 • Пресяване, промиване и обезводняване на отсята маса в една система
 • Много висока степен на сепарация на пясъка
 • Отделна камера за мазнини с отчасти автоматично почистване на мазнини (опция)
 • Възможна над- и подземна инсталация
 • Минимална необходимост от помещение и място
 • Авариен преливник в пясъкоуловителя
 • Възможно интегриране на промивка за пясъка
 • Вграден авариен обход в съоръжението
csm_skizze_ro5hd_01_0c315b70e0