Най-фини и микро сита

Разработката на най-фини сита разкрива нови приложения

cat_Feinstsiebe

Усъвършенстването на техниката за пресяване до отделяне и на най-фините частици разкрива нови възможности за приложение в пречистването на отпадъчни води.

В областта на пречиствателните технологии за отпадъчни води все повече се прилагат методите на мембранно активиране и тук, особено при използване на куховлакнести мембрани, отделянето на косми и влакна е основна предпоставка за безаварийна експлоатация.

Друго приложение намираме в сферата „Sea- and River Outfall“ (заустване в реки и морета). Тъй като в подобни случаи често има само едно механично пречистване, е от значение да се редуцира съдържанието на ХПК/БПК на подаваната във водоприемника отпадъчна вода колкото е възможно повече. Неразградими хигиенни и пластмасови артикули както и замърсяващи водите органични частици могат да бъдат отстранени в едно технологично стъпало чрез фино пресяване на отпадъчните води.

Чрез прилагане на тези нови технологии с минимални финансови средства може да се постигне висока степен на екологична защита. За да се подобри още повече резултатът от пречистването, допълнително могат да се включат и коагуланти и флокуланти. По този начин разтворени и най-фини съставки на отпадъчните води могат да се приведат до частици, които могат да бъдат отделени и тогава чрез фино пресяване може да бъде постигната редукция на филтрируемите частици до 95%, редукция на ХПК/БПК-стойността с 65% както и съдържанието на фосфор с 60%.

За много региони по света, в които пречиствателните станции за отпадъчни води са твърде малко или въобще липсват, чрез тази технологична техника може да бъде направена първата бърза стъпка в правилната посока.

Всички ROTAMAT®-машини са с отлични предимства

 • Ротиращ начин на работа, по този начин почти няма износване
 • Вградена преса за отсята маса, без неприятни миризми, ниски разходи за отстраняване
 • Възможна вградена промивка на отсятата маса, по този начин редуциране разходите за отстраняване
 • Монтаж възможен директно в канала без праг
 • Допълнителен монтаж е безпроблемно възможен
 • Устойчива експлоатация на пясък, баластра и камъни
 • Изцяло от неръждаема стомана
 • Работа с минимум поддръжка, тъй като няма местещи се напред-назад части, няма мъртви точки
 • Висока степен на сепарация чрез пренасочване на течението
 • Ниско хидравлично съпротивление благодарение на голямата, свободна повърхност на преминаване
 • Самопочистване на машината, на решетъчния кош респ. ситото.