RoMem liquid

Най-фино сито с мрежеста тъкан с квадратни отвори за много фина и разделителна граница

csm_skizze_romem_liquid_01_465a6ef6ae

 • Отстраняване на влакнести материали и косми
 • Повишаване експлоатационната стабилност на мембранни съоържения за активиране
 • По-нататъшна редукция на ХПК/БПК за приложения тип River-and-Sea-Outfall
 • Отстраняване на алги от повърхностни водоеми

ROTAMAT® Membrane Screen liquid е специално най-фино сито-съоръжение, което чрез своята барабанна форма и косия ъгъл на инсталация осигурява голяма пресяваща повърхност при същевременно ниска хидравлична загуба.

ROTAMAT® Membrane Screen RoMem liquid се използва за отделянето на фини суспензии от битови и промишлени отпадъчни води. Съоръжението може да се инсталира както в отделен резервоар, така и директно в канала.

При това най-фино сито за пресяване на отпадъчната вода се използва така наречената мрежеста тъкан с квадратни отвори, която за разлика от традиционното сито с процепи гарантира дефинирана граница на разделяне и надеждно технологично отделя твърдите частици. Двудименсионалната конструкция и много фините пропускащи отвори (от 0,1 мм нагоре) водят до това, че влакнести частици и косми не могат да бъдат отмити, преди пресяващата повърхност да бъде почистена. Ситата с процепи не могат да постигнат този ефект на пречистване поради тяхната недефинирана граница на разделяне. Допълнително мрежестите тъкани с квадратни отвори разполагат с голяма свободна повърхност и по този начин са в състояние въпреки фините мрежести отвори да се справят с големи хидравлични дебити.

ROTAMAT® Membrane Screen liquid предлага най-фино пресяване на битови и промишлени потоци отпадъчни води до 3500 м³/ч и може да бъде оборудвано с мрежеста тъкан с квадратни отвори от 0,1 мм нагоре. Най-финото сито позволява едновременно пресяването в канала и технологично сигурното транспортиране на силно замърсената с утайка фина отсята маса. Транспортът на отсятата маса посредством помпа дава допълнително възможност за целенасочено третиране на утайката респ. отсятата маса над канала.

 • Дефинирана разделителна граница чрез използване на мрежеста тъкан с квадратни отвори като пресяващ елемент
 • Повишаване експлоатационната стабилност на последващо включените мембранни активиращи реактори чрез сепарация на влакнести материали и косми
 • Най-фино пресяване на големи количества отпадъчна вода гравитачно (не е необходимо повдигане на отпадъчните води), минимални хидравлични загуби
 • По-нататъшна редукция на сумарните параметри ХПК/БПК за приложения River-and-Sea-Outfall чрез възможно използване на много фини мрежести отвори
 • По-високи степени на обезводняване на отсятата маса чрез осъществане на целенасочено третиране на отсятата маса – фина отсята маса може да бъде преработвана над горния ръб на канала в комбинация с груба отсята маса
 • Редуциране на местата за остраняване – фина отсята маса може над горния ръб на канала да бъде подадена към грубата отсята маса, в постъпващия в ПСОВ поток или към третирането на утайки
 • Идеална решетка за монтаж в съществуващи канали
 • Периодично интензивно почистване (два пъти дневно) чрез високо налягане от 120 бара предотвратява трайно наслагвания по пресяващия кош
 • Специално разработено уплътнение между канал към пресяващ кош гарантира, че непрецедена отпадъчна вода няма да ппемине през пресяващия кош