CurveMax плоскоситова ротационна решетка

Надеждна сепарация на твърди частици от отпадъчната вода чрез компактна плоскоситова ротационна решетка

csm_bild_curvemax_01_6db38818ba

 • Без подвижни задвижващи части в зоната под водата
 • Минимална хидравлична загуба на решетката чрез голяма ефективна повърхност на решетъчната скара

Плоскоситовата ротационна решетка CurveMax® е подходящо решение за пречистване както на битови, така и на промишлени и производствени отпадъчни води.

Започващото тангенциално спрямо каналния праг очистване на решетъчната скара предотвратява пречещи отлагания в зоната на прага. Оптималното обтичане и голямата ефективна повърхност на решетката водят във всички работни състояния до висок хидравличен капацитет.

Намиращото се на почистващото рамо решетъчно гребло чисти непрекъснато изпъкнало извитата решетъчна скара. В зависимост от ширината на процепите решетъчната скара се формира от прътов профил или от недопускащ блокировки профил на сито с процепи.

В края на процеса на пречистване се извършва принудително почистване на решетъчното гребло от въртящо инсталирана стъргалка, която разтоварва отсятата маса във включено след това устройство. Като опция чрез променливо напасване скоростта на почистване може да бъде задаван капацитетът за изнасяне на отсята маса. Това предимство се отразява особено добре при завишени количества отсята маса, напр. при залпови замърсявания.

Над канала се намира свободно достъпният и много лесен за обслужване задвижващ агрегат. Компактната рамкова конструкция на CurveMax® позволява много малка монтажна височина над горния ръб на терена. Ротиращият ход на движение на задвживащия мотор се преобразува посредством механичен свързващ механизъм в изпъкнало оформена траектория.

 • Съвсем минимална хидравлична загуба чрез дъгообразна, преминаваща по цялата ширина на канала решетъчна скара
 • Висока експлоатационна сигурност чрез дефинирано проникване на почистващото гребло в решетъчната скара
 • Никакви пречещи отлагания чрез тангенциално спрямо прага на канала започващо очистване на решетъчната скара
 • Компактна конструкция с минимална монтажна височина над горния ръб на терена
 • Решетка изцяло капсулована срещу неприятни миризми с лесно свалящи се капаци
 • Безпроблемно дообордуване в съществуващи канали. Възможен монтаж и без изрези в канала.
 • Устойчивост спрямо чакъл, пясък и баластра
 • Прост, лесно достъпен отвън задвижващ агрегат
 • Всички части в контакт с продукта са от неръждаема стомана и байцвани в пълна вана (с изключение на задвижване и лагерувания)
 • Висок капацитет на изнасяне на отсята маса чрез регулируемо напасване цикъла на пречистване
 • Решетъчната скара безпроблемно може да се смени при промяна след време на ширината на процепите
 • За експлоатация на цялото съоръжение освен ток не са необходими други консумативи, като примерно ползвана вода
 • Директно задвижване на механичния свързващ механизъм чрез електрически задвижващ мотор (не е необходима скъпа хидравлична инсталация)
 • Никакви подвижни задвижващи компоненти в отпадъчната вода
csm_skizze_curvemax_01_ruhe_127e3e872f