ROTAMAT® – съоръжения

Пресяване – Промиване – Tранспортиране – Обезводняване в една машина

Базирайки се на принципа ROTAMAT® „Пресяване – Промиване – Транспортиране – Обезводняване в една машина“ през годините беше разработена и успешно внедрена на световния пазар за пречистване на отпадъчни води една цяла ROTAMAT®-фамилия.

Всички решетки и сита от фамилията ROTAMAT® функционират по уникална патентована система, работеща междувременно на повече от хиляда обекта по света. В зависимост от ширината на процепите и машинната големина могат да бъдат реализирани капацитети до около 3000 л/с (10.800 м³/ч) на съоръжение. ROTAMAT®-машините могат да бъдат монтирани както в канал, така и в резервоар и комбинират пестейки място функциите сепариране, промиване, изнасяне и обезводняване в една система.

Машините са изработени комплексно от неръждаема стомана и благодарение на уникалния си принцип на работа осигуряват най-висока степен на сепарация при същевременно максимална производителност.

ВСИЧКИ ROTAMAT®-МАШИНИ СА С БЕЗСПОРНИ ПРЕДИМСТВА

 • Непрекъснат режим на работа и така почти без износване
 • Вградена преса за отсята маса, без неприятни миризми, ниски разходи за отстраняване
 • Възможна интегрирана промивкка на отсятата маса, вследствие на това редукцишя на разходите за отстраняване
 • Възможен монтаж директно в канала без праг
 • Допълнителен монтаж е възможен без проблеми
 • Експлоатация устойчива на пясък, баластра и камъни
 • Изцяло  от неръждаема стомана
 • Работа с минимум поддръжка  необходимост от поддръжка, тъй като няма движещи се напред-назад части, без точки на обръщане
 • Висока степен на сепарация чрез пренасочване на течениет
 • Ниско хидравлично съпротивление чрез голяма, свободна повърхност на преминаване
 • Самопочистване на машината, на пресяващия кош респ.ситото.

ВСИЧКИ ROTAMAT®-МАШИНИ СА С БЕЗСПОРНИ ПРЕДИМСТВА

 • Непрекъснат режим на работа и така почти без износване
 • Вградена преса за отсята маса, без неприятни миризми, ниски разходи за отстраняване
 • Възможна интегрирана промивкка на отсятата маса, вследствие на това редукцишя на разходите за отстраняване
 • Възможен монтаж директно в канала без праг
 • Допълнителен монтаж е възможен без проблеми
 • Експлоатация устойчива на пясък, баластра и камъни
 • Изцяло  от неръждаема стомана
 • Работа с минимум поддръжка  необходимост от поддръжка, тъй като няма движещи се напред-назад части, без точки на обръщане
 • Висока степен на сепарация чрез пренасочване на течениет
 • Ниско хидравлично съпротивление чрез голяма, свободна повърхност на преминаване
 • Самопочистване на машината, на пресяващия кош респ.ситото.