Фина решетка Ro1

csm_bild_ro1_01_06f50a57a5

Надеждно и ефикасно отделяне на твърдите частици. Доказано от десетилетия качество в механичното пречистване.

  • С вградена преса за отсятата маса
  • С вградена промивка на отсятата маса
  • Компактна конструкция
  • Възможен монтаж както директно в канал така и в отделен резервоар

HUBER Фината решетка ROTAMAT® Ro1 работи по единствена по рода си патентована система, чрез която е възможно, да се обединят функциите пресяване, промиване, изнасяне, компактиране и обезводняване в едно съоръжение.

В зависимост от ширината на процепите 6 или 10 мм и машинната големина (барабанен диаметър до 3000 мм) може да бъде реализиран индивидуално съобразен с конкретното приложение производствен капацитет.

HUBER Фината решетка ROTAMAT® Ro1 е изработена изцяло от неръждаема стомана и е байцвана в пълна вана. Монтажът се извършва под ъгъл 35° и е възможен както в отделен резервоар така и директно в канала.

Отпадъчната вода постъпва през отворената челна страна в пресяващия барабан и преминава през решетъчните пръти, при което в зависимост от конкретния отвор се отделят намиращите се в нея плаващи и утаечни частици. Чрез облагането на пресяващата повърхност може да се постигне допълнителен ефект на филтриране, който значително превишава наличните решетъчни отвори. Когато поради облагане на пресяващата повърхност бъде достигнато определено водно ниво пред съоръжението, тогава се включва разположеният на центрична средна ос, ротиращ решетъчен гребен. Неговите зъбци почистват – преминавайки изцяло през прътите на решетката – решетъчното сито, изваждат цялата отсята маса и я разтоварват във вертикална позиция в централно разположен трихтер с изнасящ шнек. За по-добро и цялостно почистване на зъбците решетъчният гребен се връща в своята горна позиция около 15° назад. Зъбците се почистват допълнитгелно от една стъргалка.

Изнасящият шнек обезводнява и компресира напълно и без неприятни миризми отсятата маса и я разтоварва в подготвен контейнер или в следващо транспортно съоръжение.

a) Минимална хидравлична загуба – висока степен на сепарация

Чрез формата на барабана и инсталацията под 35° на разположение се явява много повече пресяваща повърхност за пречистването отколкото например при вертикални или монтирани с лек наклон решетъчни системи. Вследствие на това имаме минимала хидравлична загуба с висок ефект на сепарация при максимална производителност.

б) Изцяло от неръждаема стомана

Машината е изработена изцяло от неръждаема стомана и байцвана в пълна вана, с което досадните ремонтни работи заради корозия остават в миналото.

в) Принудително почистване

Чрез ротиращото решетъчно гребло за най-кратко време се почиства цялата пресяваща повърхност, освобождавайки я на 100%, т.е. дори при голямо замърсяване чрез принудителното почистване се осигурява постоянна свободна пресяваща повърхност. Освен това е сигурно, че отсятата маса остава винаги вътре в решетъчния кош (следователно пред пресяващата повърхност), с което се гарантира, че отсятата маса няма да бъде поета от отпадъчната вода по време на пречиствателния процес и няма да попадне евентуално във вече пречистената отпадъчна вода след решетката.

г) Обединение на функциите

Машината обединява няколко функции в една система, т.е. отделяне, изнасяне, промиване, обезводняване и компактиране на отсята маса са обединени спестявайки място в едно съоръжение, Чрез възможността за едно устройство за опаковане в чували цялото съоръжение може до голяма степен да бъде изпълнено капсуловано от неприятни миризми.

д) Инсталация на открито

Чрез отопление, при нужда комбинирано с допълнителна изолация, HUBER Фината решетка ROTAMAT® Ro1 може да бъде доставена също и за устойчива на зимни условия инсталация на открито.

е) Дооборудване

Съоръженията ROTAMAT® са замислени така, че модификации по съоръжението да могат да се правят и допълнително, т.е. възможно е дооборудване в съответствие с по-късни изисквания. Така например както отоплението така и вградената промивка на отсята маса могат да бъдат оборудвани допълнително.

ж) Минимална поддръжка

Съоръжението няма места за смазване, поддръжката се ограничава главно до провеждане на редовни проверки и инспекции.

csm_skizze_ro1_01_6d132d4a7a