Шахтово сито RoK4 за помпени станции

Автоматично почиствано сито-съоръжение за  помпени станции и шахтови конструкции

csm_bild_rok4_01_2f2ab53e26

 • Защита от запушване и оплитане в помпени станции
 • Оптимално пресяване върху най-тясно пространство
 • Обезводняване и компактиране на отсятата маса
 • Отопляемо изпълнение за работа на открито
 • Стабилна и с минимум поддръжка конструкция от неръждаема стомана

ROTAMAT® Шахтовото сито RoK4 се използва успешно при ново строителство или дооборудване в шахтови конструкции за запазване на експлоатационната стабилност. За разлика от традиционните системи решетки, които трябва да се чистят ръчно, пресяващата повърхност на шахтовото сито се почиства автоматично машинно. Отсятата маса се обезводнява, компактира и чрез вертикален транспортен шнек се изнася капсуловано, без неприятни миризми и разтоварва. Благодарение на тази система излизането от строя на помпи вече е минало.

Ситото се състои от радиално перфориран пресяващ кош с вертикално транспортиращ агрегат, които са свързани помежду си. Посредством една захранваща камера отпадъчната вода се отвежда във вертикално инсталирания пресяващ кош, докато оборудвана с четки шнекова спирала напълно автоматично почиства пресяващата повърхност и придвижва отсятата маса нагоре в зоната на пресоване. Там тя накрая се обезводнява, компактира и разтоварва без неприятни миризми. Пресятата отпадъчна вода накрая може да се оттече гравитачно или с помпа да бъде качена на по-високо ниво. Водата от пресоването се отвежда с шлаух обратно в шахтата.

За съхраняване на работоспособността при аварийни ситуации страничната захранваща камера е оформена отворена нагоре, така че при спиране на тока например машината може безпроблемно да бъде наводнена. Интегрираният праг предотвратява подприщване заради сито-съоръжението в разположената отгоре канална мрежа и така се избягват нежелани отлагания в захранващия канал.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА ХУБЕР ШАХТОВО СИТО ROTAMAT® RoK4:

 • Автоматично пресяване, транспортиране и пресоване върху най-тясно пространство
 • Оптимално задържане на твърди частици чрез двудименсионално пресяване с перфорирана ламарина
 • Защита от запушване / сплитане в помпени станции и шахтови конструкции
 • Интегриран праг за предотвратяване на отлагания в захранващия канал
 • Бърза и лесна инсталация в съществуващи конструкции
 • Осигурени възможности за аварийна експлоатация
csm_skizze_rok4_02_98234c6fc5

 1. RoK4