Изсушаване на утайки

sushene

Осигурете си пътя за отстраняване на утайките!

Отстраняването на утайки от ПСОВ става все по-трудно. Регионални възможности за отстраняване, като селскостопанското оползотворяване, ще стават все по-малко в бъдеще.

Пътят за отстраняване в селското стопанство все повече се затваря, готовността на потребителите да приемат такива селскостопански продукти намалява. В резултат на това транспортните маршрути до оставащите възможности за отстраняване стават все по-дълги. Само изсушените утайки от отпадъчни води могат да бъдат икономично и екологично транспортирани и освен това са желан енергоносител с положителен CO2-баланс.

Решението:
Чрез изсушаване на утайките от Вашата пречиствателна станция за отпадъчни води могат да бъдат подобрени разходите за транспорт и отстраняване в духа на трайното щадене на ресурсите. С изсушените утайки от отпадъчни води Вие имате енергоносител от бъдещето в ръцете си.

Нашият практически опит във Ваша полза! Изсушаването на утайки от ХУБЕР, основен компонент във Вашата концепция за отстраняване