Обезводняване на утайки

Без значение как искате да обезводните утайките – при ХУБЕР ще намерите подходящата машина!

Обезводняване на утайки

Ние предлагаме всички познати технологии за обезводняване на утайките:

Съоръженията за обезводняване на ХУБЕР гарантират

  • оптимална мощност,
  • високо качество на продукта и
  • дълга издръжливост.

Лесно обслужване и поддръжка са неизменна съставна част на конструкцията.

Избирайки ХУБЕР Вие наистина можете за избирате!

Като филтрационен агрегат ХУБЕР предлага всички познати технологии за обезводняване на утайки шнекови преси, пресяващи лентови преси и естествено също декантерни центрофуги.

Шнековата преса ние предлагаме целево за по-малки до средно големи пречиствателни станции за отпадъчни води. Дъговата преса /лентова/ се предлага за всички големини пречиствателни станции за отпадъчни води.

Както виждате, ние сме в състояние да Ви предложим за конкретната големина на Вашата ПСОВ и за Вашите конкретни изисквания подходящата машина с оптималната технология.