Центрофуги

Декантерни центрофуги с висока мощност – разработени специално за третирането на утайки от ПСОВ и оптимизирани към нуждите на операторите на пречиствателни станции за отпадъчни води

Количеството утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води изисква обезводняващ агрегат с висока производителност, оптимални сух остатък на изход и енергийна ефективност. Само по този начин е възможно трайно, икономически изгодно третиране и отстраняване на утайките от ПСОВ.

FLOTTWEG Separation Technology и ХУБЕР съвместно разработват серията C3E с ноу-хау на повече от половин век производство на декантери и десетилетия практически опит в преработката на отпадъчни води и утайки.

Новите декантери с висока производителност от серията C за капацитети до 120 м³/ч са предназначени за специалните изисквания при обезводняването на утайки от битови пречиствателни станции.