Пресяване на утайки

Стопанско и ефективно отделяне на пречещи примеси (напр. изкуствени материали, влакна и косми)

Надеждните съоръжения на ХУБЕР за пресяване на утайки предпазват следващите машини и агрегати за третиране на утайки от производствени аварии и не допускат примеси да остават в оползотворената утайка.

Дори тогава, когато суровата отпадъчна вода се пресява фино, нашите сита за утайки отстраняват още доста голямо количество други примеси.