Шнеков сгъстител S-Drum

bild_ros2_03

ROTAMAT® Шнеков сгъстител за големи пречиствателни станции за отпадъчни води

  • Стабилен сгъстител с широк спектър на приложение

За ефикасно кондициониране на утайките пред шнековия сгъстител е включен един реактор за флокулиране с бъркалка. Шнековият сгъстител се състои основно от един транспортиращ шнек, който се върти с регулируема скорост в цилиндричен пресяващ кош. Свободната вода се изтича през пресяващите отвори, а във вътрешността на пресяващия кош сухото вещество бавно се изнася антигравитационно чрез транспортиращия шнек към изхода за разтоварване на утайките. Посредством една настройвана по височина преграда на изхода за утайки и различните шнекови обороти може лесно да бъде зададена степента на сгъстяване. Пресяващият кош се почиства редовно посредством автоматично промивно устройстно.

ПРЕДИМСТВА НА ROTAMAT® Шнековия сгъстител S-Drum

  • Обемна редукция на утайките до 90 %
  • Стабилно оразмеряване за големи количества сухо вещество и съдържаща груби частици утайка
  • Maксимален срок на използване чрез сито с процепи от неръждаема стомана почти без износване и без запушване
  • Никакви места за гресиране
  • Висока експлоатационна сигурност чрез дефинирана скорост на изнасяне
  • Цялостно капсуловане
  • Ниво на шум < 68 dB(A)