Флотационно съоръжение HUBER HDF

bild_titel_hdf_01
  • Пречистване на отпадъчни води
  • Добив на ценни съставки
  • Преработка на ползвана вода

Водата постъпва чрез захранващ тръбопровод във флотационния резервоар. Тук наситената с въздух вода освобождава налягането си през дюзи и образуващите се вследствие на това мехурчета – с диаметър 40 – 70 µm се смесват със суспендираните във водата съставки. Става отлагане на мехурчета газ по твърдите частици и образуване на флокули от твърди частици и газ, които са по-леки от водата и затова изплуват.

Флокулите от твърди частици и газ изплуват във флотационния басейн и образуват флотатен слой на повърхността на водата, който се избутва от лентов чистач към шахта за извличане на флотат. При това преместване флотатът допълнително се обезводнява посредством специално оформените гребла на чистача. След това флотатът или се събира в контейнер, или се подава от ексцентрикова шнекова помпа към следващи стъпала на третиране (напр.съоръжение за обезводняване на утайки ).

Чрез сепаратора с паралелни платки ефективната повърхност за отделяне на съоръжението се увеличава значително, така че е възможно по-високо хидравлично натоварване при същите размери на съоръжението. В пакета от платки пътищата на отделяне са силно скъсени. Фино разпределените твърди частици образуват както по-големи групи от флотатни флокули по долната страна на платките, така също и утаечни групи флокули по горната страна на разположените косо платки. От там затворените групи се издигат във флотата респ. се свличат в събирателния трихтер за утайки. Утайката се изтегля с ексцентрикова шнекова помпа или гравитачно с помощта на пневматично респ.електрически задвижван шибър.

Фазата на избистрената вода изтича зад потопяемата стена в буферния резервоар за избистрена вода, от където постъпва през преградна стена с височина, която може да се променя, в изхода за избистрена вода. С тази преградна стена предварително се задава нивото на вода във флотационния басейн, а с това и дълбочина на потапяне на греблата на чистача.

  • Изцяло от неръждаема стомана (1.4571)
  • Може да бъде разширен с химично стъпало
  • Комплексно решение с предварително механично пречистване – например Ro1, Ro2, Ro5, Ro9
  • Стандартни машинни големини => изгодна цена
  • Компактна конструкция
csm_hdf_prinzip_da94135023