Продукти

Продукти съоръжения и оборудване, съобразено със специфичните нужди на всеки клиент

Нашите продукти – решения за Вашите индивидуални нужди

Машини, съоръжения и оборудване от неръждаема стомана за третиране на води, отпадъчни води, технологична вода, пясък и утайки.

Нашата цел е да предоставим комплексна програма от надеждни и ефективни машини и съоръжения за целия технологичен процес на преработка на отпадъчните води, за да осигурим на нашите клиенти решения от един производител, гарантиращ еднолично за тях.

bild_titel_products_01_banner

Освен това ние предлагаме богат асортимент от части от неръждаема стомана с дълъг живот за водоснабдяването и отстраняването на отпадъчните води.

При това нашите продукти са проектирани за оптимална полза на клиентите и полза за околната среда. Аспектът разходи за жизнения цикъл на машинното оборудване за нас е централна точка на замислите ни, тъй като това следва задължително да е част от оптимизацията на всеки един продукт.

bild_titel_products_02_banner

Нашите машини и съоръжения винаги са придружени от глобален сервиз, което е от съществено значение за решението за покупка и удовлетвореността на нашите клиенти от продуктите ни. Тук ние предлагаме Condition Monitoring, т.е. за нашите клиенти ние можем да следим оптималното състояние на машините чрез трансфер на данни по всяко време.

Удовлетворението на нашите клиенти намира израз в постоянно нарастващия брой на инсталираните от нас в цял свят машини.