Downloads

Пречиствателни съоръжения с марката HUBER

Производствен асортимент

Фина решетка Ro1

Сито Ro2 / RPPS

Пресяващ шнек Ro9

Шахтово сито RoK4 за помпени станции

Решетка с кръгли отвори EscaMax® – ротационна решетка

RakeMax Греблова ротационна решетка

RakeMax CF

RakeMax HF

TrashMax груба решетка

ХУБЕР Лентова решетка CenterMax®

STEP SCREEN® Vertical SSV – Вертикална стъпкова решетка

STEP SCREEN® Flexible SSF – Гъвкава стъпкова решетка

ROTAMAT® Ro5 комбинирано съоръжение за вход на пречиствателна станция

ROTAMAT® Ro5 HD Компактно съоръжение Hydro Duct

ROTAMAT® Ro5 C Компактно съоръжение Coanda

MiniCop Мини Компактно съоръжение

RoMem – Мембранна решетка

RoMem liquid

RoMesh – Фин пресяващ барабан

RoDisc – Дисков филтър

LIQUID Барабанно сито

Пресяване на фекални утайки

Фекална станция RoFAS

Кошова решетка, издърпваща се S16

Преработка на отсята маса

ХУБЕР Промивна преса WAP®

ХУБЕР Промивна преса WAP® SL

ХУБЕР Промивна преса WAP® SL HP

ХУБЕР Промивна преса WAP® L с воден улей

ХУБЕР Компактор за отсята маса Ro7

Сепарация и преработка на пясък

Надлъжен пясъкоуловител ROTAMAT® Ro6

ХУБЕР Радиален пясъкоуловител HRSF

ХУБЕР Радиален пясъкоуловител VORMAX

Класификатор за пясък Coanda RoSF3

ХУБЕР RoSF4 – съоръжение за промиване на пясък

ХУБЕР RoSF4 T съоръжение за промиване на пясък

ХУБЕР RoSF G4E – съоръжение за промиване на пясък

ХУБЕР RoSF5 HW(S) – технология за преработка на пясък

ХУБЕР RoSF5 VW(S) – технология за преработка на пясък

ХУБЕР RoSF5 VR – технология за преработка на пясък

ХУБЕР RoSF5 HP – технология за преработка на пясък

Kанални и дъждовни води

Сито RoK1 – след преливния праг на изпускателната конструкция

Сито RoK2 – пред преливния праг на изпускателната конструкция

Транспортираща техника Ro8 и Ro8 T

Третиране на Утайки

STRAINPRESS – Сепаратор за твърди частици

Шнеков сгъстител S-Drum

Дисков сгъстител S-Disc

Лентов сгъстител DrainBelt

Шнекова преса S-Press

Шнекова преса Q-Press

Лентова преса B-Press

Утайков обръщач SOLSTICE

Лентов изсушител BT

Tермично оползотворяване

Пясъчен филтър CONTIFLOW®

Флотационно съоръжение HUBER HDF

Неръждаема стомана

Приложения в промишлеността

ХУБЕР Топлообменник за отпадъчни води RoWin®

ХУБЕР ThermWin® : Отопление и охлаждане с отпадъчна вода от канала