Нашите клиенти в България

Машините и съоръженията с марката HUBER SE решават проблемите във водния сектор на много места в България. Ето само част от тях:

Пивоварна“Леденика”- град Мездра

Ro2/780/25мм          Сито-съоръжение за механично пречистване на вход


Кожарска фабрика “Приста” – град Русе

Ro9/500/5 мм           Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване
RoS3 /BG2                 Шнекова преса за обезводняване на утайки


Птицеферма “Сагита” –  град Първомай

Ro9/500/5 мм          Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване


Свинеферма“ПИГС93” с.Маломир

Ro9/400/5 мм          Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване


Хартиена фабрика– град Кочериново

RoS3 /BG2                Шнекова преса за обезводняване на утайки на ПСОВ


Винарска изба “Домейн бояр” – град Сливен

Ro9/300/2 мм            Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване


Пивоварна “Астика” АД – град Хасково

Ro2/1000/3мм              Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ


“Биовет” АД  – град Пещера

Ro2/600/2                   Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ

RoSF3 /BG1                 Коанда-класификатор за отделяне и обезводняване на пясък


Консервна фабрика “Олинеза” – град Първомай

Ro9/300/2мм                Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


Хартиена фабрика “Дуропак – Тракия” АД – град Пазарджик

Ro2/1000/0,5 мм           Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ

RoS3/BG3                       Шнекова преса за обезводняване на утайки

2бр. Ro2/1200/1мм       Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ

RoSF4 /BG1                    Коанда-класификатор за отделяне, промиване и обезводняване на пясък

RoS3/BG2                       Шнекова преса за обезводняване на утайки

Ro2/1000/0,5 мм           Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ


Металургия и метални изделия „КЦМ“ АД– град Пловдив

RoSF3 /BG1                    Коанда-класификатор за отделяне и обезводняване на пясък


Винарна “ОГНЯНОВО УАЙНЪРИ” ООД – с. Огнново

Ro9/ 300/2 мм               Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


Акумулаторен завод “Монбат”АД  – град Монтана

Ro9/300/3 мм                Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


Текстилна фабрика “Ковекс” – град Панагюрище

Ro9Е/300/1мм               Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


Дървообработка „Фазерлес“ АД  – град Силистра

Ro9/400/5 мм               Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


Консервна фабрика “Компас” ООД – Комарево

Ro9/300/3 мм              Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ
в резервоар

HDF1                              Съоръжение за напорна флотация с химично стъпало

RoS3Q 280                    Шнекова преса за обезводняване на утайки

Ro8t /273                      Коритообразен транспортен шнек HUBER ROTAMAT


Птицекланица “Хринад” ООД – град Севлиево

Ro9/300/3 мм                  Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ

HDF1                                  Съоръжение за напорна флотация с химично стъпало


Миннодобив „Елаците Мед“ АД – град Етрополе

Ro5/BG 2                          Комбинирано съоръжение надземно изпълнение,
с Ro9/400/4 мм               с вентилация, с мазниноулавяне, с отделяне на пясък


Производство на спиртни напитки „ВИН.С. Индустрийс“ ООД

Ro2/1000/1 мм               Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ


Нефтодобив “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

RoSF9                              ROTAMAT® Промивен барабан

STRAINPRESS SP-4          Фина решетка за първични утайки модел


ПСОВ – град Велико Търново

RoSF3 /BG1               Коанда-класификатор за отделяне и обезводняване на пясък


ПСОВ – град Дупница

RoSF3 /BG1              Коанда-класификатор за отделяне и обезводняване на пясък


ПСОВ – град Сливен

2бр. RoS2 /BG3         Механично сгъстяване на утайки на ПСОВ


ПСОВ – град Исперих

RoSF3 /BG1              Коанда-класификатор за отделяне и обезводняване на пясък


ПСОВ – град Пловдив

RoSF4 /BG3              Коанда-класификатор за отделяне, промиване и обезводняване на пясък


ПСОВ – град Сливен

3бр. RoS3/BG2            Шнекова преса за обезводняване на утайки на ПСОВ


“Слънчев бряг” АД   к.к.Слънчев бряг

RoK4 500                 Съоръжение за прецеждане на отпадъчни води в шахти


ПСОВ – град  Царево

2бр. Ro2/1000/3 мм      Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ

RoSF4 /BG 1                   Коанда-класификатор за отделяне, промиване и обезводняване на пясък

Ro8Т-273                       Коритообразен транспортен шнек

RoS3 /BG2                      Шнекова преса за обезводняване на утайки


ПСОВ- град Лозница

Ro5                                     Компактно съоръжение подземно изпълнение,
с Ro9 /500/3 мм                  с вентилация, с мазниноулавяне, с отделяне на пясък


ПСОВ – град Пловдив

2 бр. SSF                            Механизирана стъпаловидна решетка за пречистване на
5000 x 1626 x 6 мм           отпадъчни води на вход на ПСОВ

4бр. SSF                             Механизирана стъпаловидна решетка за пречистване на
5000 x 1726 x 6 мм           отпадъчни води на вход на ПСОВ

6бр. WAP/ BG2                 Промивна преса за отсята маса


ПСОВ – град Велики Преслав

2бр. Ro2/1000/3мм       Сито-съоръжение за механично пречистване на вход на ПСОВ

2бр. RoSF3 / BG1           Коанда-класификатор за отделяне и обезводняване на пясък

RoS3 / BG2                    Шнекова преса за обезводняване на утайки


ПСОВ – град Антоново

Ro5 / BG1-1                      Компактно съоръжениеподземно изпълнение, с вентилация,
с Ro9/400/3мм                с мазниноулавяне, с отделяне на пясък


ПСОВ – Райска градина

Ro9 ЕС/ 300/6мм          Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


ПСОВ – град Царево

RoK4/300/6                   Съоръжение за прецеждане на отпадъчни води в шахти


ПСОВ – град Разлог

Ro5 /BG 5-1                  Комбинирано съоръжение надземно изпълнение, с вентилация,
с Ro1/1000/6мм           с мазниноулавяне, с отделяне на пясък

RoSF4 T                         Коанда-класификатор за отделяне, промиване и обезводняване на пясък


ПСОВ – град Благоевград

3бр. SSF HE                   Механизирана стъпаловидна решетка за пречистване
3500 x 626 x 6 мм        на отпадъчни води на вход на ПСОВ

WAP /BG 2                     Промивна преса за отсята маса

RoSF3 ЕС /BG1              Коанда-класификатор за отделяне и обезводняване на пясък


ПСОВ – град Русе

2бр. DB Drainbelt 2,0     Сгъстител за утайки от ПСОВ

2бр. RoSF4 /BG1            Коанда-класификатор за отделяне, промиване и обезводняване на пясък

2бр. Bogenpress BS       Високоефективна обезводняваща преса за битови
BG 251-12                       и промишлени утайки

RoK1/ 500/6мм             Сито-съоръжение RoK1- дъждопреливник-Пресяване в изпускателни конструкции

Ro8t 273                       Коритообразен транспортен шнек 4000 мм

Ro 8t 273                       Коритообразен транспортен шнек  6000 мм

Ro 8t 273                       Коритообразен транспортен шнек  7200 мм

Ro8t 355                      Коритообразен транспортен шнек  9800 мм

WAP4−HP/BG4              Промивна преса за отсята маса

2бр. RakeMax®            Греблова ротационна решетка за механично пречистване на вход
/10300/1952/50мм

3бр. RakeMax®            Греблова ротационна решетка за механично пречистване на вход
/3300/1052/6мм


ПСОВ – град Варна

3бр. RoS2/BG4L                      Механично сгъстяване на утайки на ПСОВ

STRAINPRESS SP-4                 Фина решетка за първични утайки модел

Ro3.1                                       ROTAMAT® Приемателна станция за утайки


ПСОВ Костинброд

2бр. Ro5 (60 л/с)                  Комбинирано съоръжение надземно изпълнение, с вентилация,
с Ro9 /500 /3 мм                  с мазниноулавяне, с отделяне на пясък


ПСОВ Момчилград

Ro5 (60 л/с)                          Комбинирано съоръжение надземно изпълнение,
с Ro9 /500 /3 мм                   с вентилация, с мазниноулавяне, с отделяне на пясък


ПСОВ Стамболийски

2бр.RakeMax®                    Греблова ротационна решетка за механично пречистване на вход
8300 x 452 x 40мм

Ro5 (160 л/с)                        Комбинирано съоръжение надземно изпълнение,
c Ro2/1200/3 мм                  с вентилация, с мазниноулавяне, с отделяне на пясък


ПСОВ Банско

RoSF4 T                                Съоръжение за промиване на пясък

2бр. Ro5 120                       Комбинирано съоръжение надземно изпълнение,
c Ro2/1000/3                     с вентилация, с мазниноулавяне, с отделяне на пясък

2бр. RoS3Q 620                  Шнекова преса за обезводняване на утайки


ПСОВ Кубрат

RoK4 / 500/ 6                Съоръжение за прецеждане на отпадъчни води в шахти


ПСОВ Нови пазар

Ro9/300/3 мм                Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


ПСОВ Поморие

RoSF4/1                       Коанда-класификатор за отделяне, промиване и обезводняване на пясък


ПСОВ Свищов

2бр.RoS3Q 620            Шнекова преса за обезводняване на утайки


ПСОВ Стара Загора

Ro9/500/3 мм                Пресяващ шнек – сито  за механично пречистване на вход на ПСОВ


ПСОВ Созопол

Ro6 240                        Надлъжен пясъкоуловител

RoSF4 T                         Съоръжение за промиване на пясък


ПСОВ Павликени

RakeMax®                    Греблова ротационна решетка за механично пречистване на вход
7300х252х30

2бр. Ro5 60                  Комбинирано съоръжение надземно изпълнение,
с Ro9 /500/3 мм           с вентилация, с мазниноулавяне, с отделяне на пясък

RoS3Q 440                   Шнекова преса за обезводняване на утайки


ПСОВ Карлово

2бр. RoS3Q 620           Шнекова преса за обезводняване на утайки


КПС Аквапарк Поморие

RoК4 300/6                   Съоръжение за прецеждане на отпадъчни води в шахти