За нас

Компанията HUBER

img_aboutUs_1

Иновативно оборудване и машини изработени от неръждаема стомана за битови и промишлени води и третиране на отпадъчни води

Компетентност с неръждаемата стомана – Лидер в пречистването на отпадъчните води

HUBER Груп е успешно работеща компания в сектора околна среда. Със своите над 50 дъщерни дружества, търговски представителства и агенти HUBER Груп е сред водещите доставчици в световен мащаб в областта на третиране на отпадъчни води / утайки и инженерни процеси. С повече от 135 години опит в преработката на питейна вода и третиране на отпадъчните води HUBER винаги е била новатор в тази област, с постоянен стремеж към развитието на нови решения за опазването на един от нашите най-ценни ресурси: водата.

Семейна собственост от 1872 г. компанията се развива до статута на производител на техническо оборудване и доставчик на решения за всички видове отпадъчни води, водоснабдяване и приложения за питейна вода. HUBER използва само неръждаема стомана в производството на машини и оборудване и е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14000.