Енергия от отпадъчната вода : отопление и охлаждане

Отпадъчната вода съдържа топлинна енергия, която с помощта на термопомпи може да бъде извлечена и използвана отново за отопление или за охлаждане.

csm_bild_thermwin_01_9285d30ea0

С нашата система ХУБЕР ThermWin® отпадъчната вода се взема от канала, пресява се, препомпва се през надземно разположен топлообменник и накрая заедно с отсятата маса се връща в канала.

Въз основа на предварителното пресяване може да бъде използван един компактен и ценово изгоден топлообменник, в който дефинираното турбулентно протичане осигурява добър топлинен трансфер.

За пресяване служи едно компактно, вертикално ХУБЕР Шахтово сито ROTAMAT® RoK4 от нашата фирма, което транспортира отсятата маса през вертикален щранг нагоре към улей, по който тя се отнася обратно в канала от връщащата се отпадъчна вода.

 • Ефективно използване на възобновяема и трайна енергия
 • Непрекъсната наличност, висока сигурност на захранването
 • Близък, децентрализиран и безплатен източник на топлина
 • Икономично използване започвайки от поток при сухо време от ≈ 10 л / сек
 • Почти липсващо въздействие върху пречистването на отпадъчните води (охлаждане на
  отпадъчните води само с 1 – 2 °C)
 • Независимост от диаметъра на каналните тръби
 • Използване на компактен, мощен и икономически ефективен топлообменник
 • Топлообменник в сграда (лесен достъп за инсталация и поддръжка)
 • Малко строителни работи (тясна шахта до канала)
 • Минимална намеса в съществуващата канализация (само два сондажа)