ХУБЕР Компактор за отсята маса Ro7

Комбинация от транспортен шнек и преса за отсята маса

csm_bild_titel_ro7_01_0f9dd903b8
 • Като опция възможно разширение с промивка на отсятата маса

ХУБЕР Компакторът за отсята маса Ro7 се прилага за транспортиране и сгъстяване на отсята маса от пречиствателни станции за отпадъчни води, както и на отпадъци от технологико-технически процеси в промишлеността.

Подлежащите на третиране твърди частици се разтоварват директно от решетката в захранващия трихтер на компактора за отсята маса. Един стабилен транспортиращ и пресоващ шнек придвижва твърдите частици в затворен вертикален щранг по-нататък към зоната на пресоване и обезводняване. В края на тази зона обезводнената и компактирана пресована маса се разтоварва напълно капсуловано от неприятни миризми в подготвен контейнер.

Отделящата се от пресованата маса богата на въглерод вода от пресоването се отвежда в канала. Улавящата вана под машината както и кожухът на зоната на пресоване в частта пресоваща и обезводняваща зона може да бъде почистван автоматично чрез един магнитен вентил.

Като опция e възможно чрез автоматично добавяне на промивна вода отсятата маса да бъде подложена на целенасочено, силно завихряне. Турбуленциите  водят до едно добро отделяне на органичните частици и по този начин до едно добро промиване на отсятата маса. При това интензивността на промиване и циклите на промиване могат да бъдат регулирани свободно.

 • Степен на обезводняване до 35 %СВ
 • Редукция на разходите за отстраняване
 • Кожухът на зоната на пресоване и улавящата вана могат лесно да се демонтират
 • Машината е изработена изцяло от неръждаема стомана и байцвана в пълна вана
 • Връщане на въглерода в отпадъчната вода
 • Устойчивост на замърсители
 • Вариантен ъгъл на инсталация
 • Съоръжението може да бъде комплексно капсуловано срещу неприятни миризми чрез
  устройство за опаковане в чували
 • Като опция с промивка на отсятата маса
 • Като опция с отопление и изолация за инсталиране на открито
skizze_ro7_01