Промиване на пясък

bild_titel_sandwaschanlagen_01

При промиването на пясъка се извършва разделяне на органичните от минералните съставки.

Пречистеният от органични съставки пясък при нашите съоръжения за промиване на пясък се изнася автоматично посредством изнасящ пясъка шнек, при което статично се обезводнява и разтоварва в контейнер.