ХУБЕР RoSF G4E - съоръжение за промиване на пясък

Сепарация на пясък, промивка на пясък и обезводняване на пясък в една система

csm_bild_titel_rosf_g4e_01_38f9441955
 • Редукция на разходите за отстраняване
 • Минимални инвестиционни разходи
 • Степен на сепарация над 90% от зрънца с големина ≥ 0,2 мм
 • Редукция на органичния дял до ≤ 5 %
 • Подходящ също за класифицирана пясъчна маса от инсталации за биогаз

ХУБЕР Съоръжението за промиване на пясък RoSF G4E обединява непрекъснато отделяне и промиване на замърсена пясъчна в едно съоръжение.

Класифициране на пясъка:

Седименти от пясъкоуловителя се внасят като смес от пясък/органика/вода в горната зона на съоръжението. Въз основа на ниско повърхностно захранване се отделят почти всички частици и попадат в долната зона на резервоара.

Промиване на пясъка:

Прибавянето на ползвана вода в комбинация с бавно въртящата се преобръщаща система благоприятства разделянето на минерални и органични частици в долната зона на резервоара посредством ориентиране по плътност. Пречистеният от органични съставки пясък, при същевременно статично обезводняване, се разтоварва автоматично посредством изнасящ пясъка шнек в контейнер.

Органичните съставки се изнасят непрекъснато с внесената промивна вода от съоръжението.

 • Намаляване на разходите за отстраняване
 • Минимално потребление на вода от < 2 м³/ч
 • Повърхностно захранване < 25 м/ч
 • Степен на сепарация 90% от зрънцата с големина ≥ 0,2 мм
 • Редукция на органичния дял до ≤ 5 %
 • Сух остатък на промития пясък ≥ 90%
 • Пресята отпадъчна вода може да се ползва като промивна вода
 • На разположение са 2 машинни големини (капацитет 8 л/с  и 16 л/с)
 • Възможно приложение като класификатор с промивна функция
 • Подходящ също за класифицирана маса от пясъкоуловителя от инсталации за биогаз
  csm_skizze_rosf_g4e_en_c243886db1