Радиални пясъкоуловители

За експлоатационната сигурност на инсталациите за преработка на отпадъчни води е необходимо отделяне на съдържащите се в отпадъчната вода пясък и други минерални частици (около 60 л / 1000 м3 отпадъчна вода) oт гниещите, органични частици.

Сепарацията на пясък с радиални и Vortex-пясъкоуловители се извършва посредством центробежна сила.