ХУБЕР Радиален пясъкоуловител HRSF

bild_hrsf_02
 • Висока степен на пясъчна сепарация чрез тангенциално подаване на отпадъчната вода
 • Възможен с интегриран класифициращ пясъка шнек
 • Минимална необходимост от пространство и място
 • Изпълнение от неръждаема стомана или бетон

ХУБЕР Радиалният пясъкоуловител HRSF е един сепаратор, при който ефектът на сепарация значително се подпомага от ротационното движение на отпадъчните води. Ефектът на сепарация се получава от наслагване  на вертикално движение отгоре надолу и от формираща се върху отделните пясъчни зрънца  центробежна сила. Вътрешната повърхност на резервоара действа като сепарираща повърхност.

За увеличаване на сепариращата повърхност ХУБЕР Радиалният пясъкоуловител HRSF е оборудван допълнително със сепараторен конус, чрез който се гарантират много високи и стабилни степени на сепарация. За по-добро разделяне на органика и пясък  е възможно като опция внасяне на въздух чрез аерационната система. Органичните съставки се задържат в плаващо състояние и контролирано се изнасят над сепараторния конус с водния поток.

Отделените твърди частици се отстраняват или посредством помпи в пясъчен класификатор  или директно с интегриран класифициращ пясъка шнек от съоръжението.

ХУБЕР Радиалният пясъкоуловител HRSF бе оразмерен с помощта на числови симулационни изчисления и в сътрудничество с Федералната агенция на занаятите (LGA) и тестван и сертифициран в в условията на практическа експлоатация.

 • Много висока степен на пясъчна сепарация въз основа на допълнителни сепариращи повърхности (сепараторен конус)
 • Минимална необходимост от пространство и място
 • Цялото съоръжение от неръждаема стомана
 • Защита от корозия чрез байцване в пълна вана
 • С вграден класифициращ пясъка шнек
 • Възможен резервоар в бетонова конструкция
 • Като опция със сепаратор за плаващи частици и аерация