ХУБЕР Радиален пясъкоуловител VORMAX

Сепарация на пясък посредством константна ротация

csm_bild_titel_vormax_01_5bdd28cda2
 • Висока степен на сепарация на пясък чрез тангенциално подаване на отпадъчната вода
 • Бавно ротираща бъркалка подпомага сепарацията
 • Дозана в цял свят техника

Отстраняването на пясъка от отпадъчните води има за цел предотвратяване на производствени аварии като опесъчаване на машини, износване и запушвания. При ХУБЕР Радиален пясъкоуловител VORMAX вече прецедената отпадъчна вода постъпва тангенциално в праговата зона на пясъкоуловителя. Чрез извивката на резервоара на пясъкоуловителя постъпващата вода принудително преминава в ротационно протичане.

Една константно работеща пропелерна бъркалка подпомага циркулацията на отпадъчните води в пясъкоуловителя, така че също и при приток в сухо време се запазва константна скорост на ротация в цялата пясъкоуловителна система. Въз основа на константните, радиални условия на ротация твърдите частици се събират много бързо в центъра на пясъкоуловителя и после постъпват в разположената отдолу пясъкосъбирателна шахта.

Пречистената от пясъка отпадъчна вода изтича след това през изхода по-нататък в следващото стъпало на третиране на пречиствателната станция. Събраният материал от пясъкосъбирателната шахта се изпомпва от пясъкосъбирателната шахта с центробежни или пневматични помпи в класификатори за пясък или съоръжения за промиване на пясък. Там твърдите частици се отделят, обезводняват и евентуално пречистват от органичните частици.

 • Минимум нужда от пространство и място
 • Много висока степен на сепарация
 • Минимална потребност от енергия
 • Производителност до 3000 л/с
 • Минимална загуба на налягане
 • Вход и изход на 270° или 360°
 • Минимални износване и интервали на поддръжка
 • Възможна последващо включена промивка на пясъка
csm_skizze_vormax_01_629d24e005

csm_bild_titel_vormax_01_5bdd28cda2