ХУБЕР RoSF5 VR - технология за преработка на пясък

За третиране на пясък от ПСОВ и от промивката на канали посредством скарен сепаратор / съоръжение за промиване на пясък

csm_RoSF_5VR_Sandaufbereitungsverfahren_184cd50033
  • Редуциране разходите за отстраняване
  • Загуба при изгаряне на фракцията пясък / баластра < 3 %
  • Разделителна граница за грубите частици при 35 мм
  • Само един задвижващ агрегат

Обезводненият суров материал се подава директно от камиона-цистерна или посредством колесен товарач в приемния резервоар. Един транспортиращ шнек в резервоара пренася и дозира масата в заключителния скарен сепаратор. В сепаратора се извършва при подаване на промивна вода същевременно промивка на грубите частици и сепарация на грубите частици.

Всички груби частици > 35 мм се отделят при това от пясък и баластра, обезводняват се и се разтоварват в подготвен контейнер.

Сместа пясък/баластра/органика < 35 мм постъпва от сепаратора директно в COANDA Съоръжението за промиване на пясък или на входа на пясъкоуловителя. Вече съществуващата помпа в пясъкоуловителя транспортира също така пясъка в съоръжението за промиване на пясък. В съоръжениета за промиване на пясък минералните частици се отделятат и промиват.

Като фракции се получават промит пясък/баластра и груби частици.

  • Доказано COANDA Съоръжение за промиване на пясък като сърцевина на технологията
  • Редукция на органичния дял във фракцията пясък /баластра/чакъл до < 3% загуба при изгаряне
  • Редуциране на разходите за отстраняване
  • Максимален рандеман минерален материал
  • Степен на сепарация > 95% от зрънцата клас 0,20 – 0,25 мм
  • Разделителна граница за грубите частици от 35 мм
csm_RoSF_5VR_Sandaufbereitungsverfahren_184cd50033