Пясъчен филтър CONTIFLOW®

Sandfilter_csm_bild_cfsf_01_33da4f810a

Непрекъснат филтър с обтичане отдолу нагоре

 • Бърза филтрация за големи обемни потоци
 • Практически опит от над 5000 инсталации в цял свят
 • Висока експлоатационна безопасност
 • Минимални експлоатационни разходи
 • Лесно обслужване

Непрекъснатата пясъчна филтрация с височини на филтриращото легло от 1 – 2 м позволява изпълнение и на най-високите изисквания към качеството на водата на изход. В комбинация с едно физико-химично стъпало на третиране (утаяване/флокулиране) дори разтворени частици (напр. ортофосфат) могат да бъдат приведени в твърда фаза и отделени във филтъра респ. колоидални частици да бъдат агломерирани до подлежащи на филтрация частици. Многобройни изследвания показват, че чрез филтрацията с нашия пясъчен филтър се постига значително редуциране броя на микроорганизмите.

Системата CONTIFLOW® може да бъде инсталирана в резервоар от неръждаема стомана или примерно при по-големи водни количества в бетонов резервоар. В една бетонова конструкция могат да бъдат поместени до 12 модула на коридор.

При приложенията за питейна вода могат например желязо и манган чрез предварително включено оксидационно стъпало да бъдат приведени в твърда фаза и накрая отфилтрувани.

Наред с филтриращата си функция пясъчният филтър се използва и като реактор за редукция на подхранващите съставки посредством химическа P-елиминация чрез коагулация на фосфора. Коагуланти/флокуланти като железни или алуминиеви соли могат да бъдат дозирани директно на входа на филтъра. Заради минималната нужда от флокулант химическата P-елиминация в пясъчния филтър е с по-висока икономичност отколкото традиционното симултано утаяване.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Захранването става от горе през пръстеновиден процеп между захранваща тръба и пневматичен подемник в пясъчното легло посредством радиално разположени разпределители. Докато течността преминава през пясъчното легло от долу нагоре, твърдите частици се задържат в пясъчното легло. Филтратът изтича през преливник в горната част на резервоара. Филтрираните твърди частици  се транспортират заедно с пясъка в острата част на филтърния трихтер чрез въздушен подемник в така нареченото промивно устройство в горната част на филтъра. Там се извършва отделянето на твърдите частици от пясъка. За извършващия се в насрещен поток процес на пречистване се използва минимално количество от филтрата. Пречистеният пясък пада обратно върху пясъчното легло. Отделените твърди частици се изнасят с една част от филтратната вода наричана промивна вода от филтъра.

 • Проста и лесна за обслужване конструкция
 • Избираем непрекъснат или с прекъсвания процес за промиване на пясък при същевременно непрекъсната филтрация
 • Само една износваща се част
 • Без работни прекъсвания за обратно промиване
 • Равномерно качество на филтрата
 • Лесно третиране на промивната вода
 • Минимална разлика в налягането