LIQUID Барабанно сито

csm_bild_titel_trommelsieb_liquid_01_63402cf820

Надеждно най-фино пресяване с най-висока степен на сепарация

 • Oптимално задържане на влакнести материали и косми
 • Експлоатационна безопасност за мембранни активиращи съоръжения
 • Много високи квоти на ХПК / БПК5 – редукция

Принцип на функциониране

HUBER Барабанното сито LIQUID се характеризира с разположен хоризонтално в канал или в резервоар пресяващ кош, който се обтича от вътре на вън. Отпадъчната вода протича през откритата челна страна в пресяващия кош и твърдите частици се задържат във вътрешността на барабанното сито. Специално разработеното уплътнение между канал и челен отвор на пресяващия кош гарантира при това, че през пресяващия кош няма да може да премине непрецедена вода.

С увеличаващото се облагане на пресяващия кош с отделени твърди частици водното ниво пред барабанното сито се вдига. Когато бъде достигнато едно предварително зададено максимално водно ниво, започва почистването на пресяващия кош. За почистване пресяващият кош се върти бавно около оста си. В горната зона една лайстна с дюзи пръска вода отвън по пресяващия кош. Тогава полепналите вътре по пресяващия кош твърди частици се отделят и се отмиват в трихтер, разположен във вътрешността на барабана. От трихтера отсятата маса се извежда гравитачно.

Предимствата на HUBER БАРАБАННО СИТО LIQUID са очевидни

 • Висока производителност при възможно най-добра сепарация
 • Лесна поддръжка
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Ниски разходи за машината (Life Cycle Costs)
 • Oпционално почистване под високо налягане редуцира времето за поддръжка
 • Монтаж в канал или резервоар
 • Многостранно приложимо
 • Отлична защита от корозия чрез конструкция от неръждаема стомана и пасивиране в пълна вана

ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛНАТА МАШИНА

 • Приложения в бита и промишлеността
 • Първо и второ пречиствателно стъпало
 • Предпазване на мембранни инсталации
 • Maшинен заместител на първичния утаител
 • Облекчаване на биологичното стъпало чрез редукция на ХПК/ БПК/ твърди частици
 • Пресяване на потоци към електроцентрали
 • Третиране на циркулациионни кръговрати охлаждаща вода
 • Отпадъчна вода от пивоварни
 • Приложения тип River and sea outfall (заустване в реки и морета)
 • Пресяване на повърхностни и речни води
csm_skizze_trommelsieb_liquid_45797dc7ec