Фекални станции Ro3

bild_titel_ro3_01

Eфикасно третиране на фекални утайки

 • С вградена преса за отсятата маса
 • С вградена промивка на отсятата маса
 • Никакви неприятни миризми навън
 • Стабилна и ефективна машина

ROTAMAT® Приемната станция за фекални утайки Ro 3 служи за механичното пречистване на фекалните утайки. За това пречистване е инсталирана една ROTAMAT® Фина решетка Ro1 в резервоар.

Фекалните утайки постъпват в резервоара, протичат през фината решетка респ. пресяващия шнек и така се пречистват от всички нежелани частици. Отделената при това отсята маса се изнася от резервоара посредством вградена преса за отсята маса, при което се обезводнява, редуцира се по обем и се разтоварва в контейнер.

Целият процес на пречистване се извършва в затворена система. Навън не излизат никакви неприятни миризми. Отсятата маса допълнително се промива, водата от пресоването изтича обратно в потока отпадъчни води, т.е. получава се чиста, годна за депониране отсята маса. За още по-висока степен на сепарация е възможно също, приемната станция за фекални утайки да бъде оборудвана с доказалото се сито-съоръжение ROTAMAT® Ro2.

ROTAMAT® Приемната станция за фекални утайки е на разположение като вариант Ro3.1 с фина решетка:

Стабилно, ефективно съоръжение, с което се реализират големи капацитети. Това съоръжение е доказало качествата си в условията на тежката ежедневна експлоатация и е най-продаваната машина от своя вид. Добре обмислената конструкция в съчетание с умелата изработка на машината са предпоставки за непрестанна работа – ден след ден, година след година.

Ядрото на приемната станция за фекални утайки Ro 3.1 е стотици пъти доказалата се Фина решетка ROTAMAT® Ro1. Тя се отличава с висока производителност, висока степен на сепарация и ниско хидравлично съпротивление. Друга характерна черта е интегрираната преса за отсята маса с всички свързани с това предимства.

 

Тази ROTAMAT® Фина решетка е извънредно стабилна, устойчива на пясък и камъни, изработена изцяло от неръждаема стомана и благодарение на преминаващите през коша решетъчни зъбци извършва цялостно принудително почистване.

 • Висока степен на сепарация
  Чрез отклоняването в решетъчния кош влакнести и пръчковидни частици се задържат значително по-добре отколкото при праволинейно обтичани прътови решетки.
 • Ниско хидравлична загуба
  Чрез барабанната форма и инсталацията под 35° на разположение за почистването е значително повече пресяваща повърхност отколкото например при вертикално или косо монтирани решетъчни системи. Резултатът: Ниска хидравлична загуба.
 • Изцяло от неръждаема стомана
  Машината е изработена изцяло от неръждаема стомана и байцвана в пълна вана, благодарение на което досадните дейности по поддръжка заради корозията остават в миналото.
 • Принудително почистване
  Чрез ротиращото решетъчно гребло за кратко време цялата пресяваща повърхност се почиства на 100%, т.е. дори при големи замърсявания чрез принудителното почистване е гарантирана константно свободна пресяваща повърхност. Освен това е гарантирано, че отсятата маса остава винаги вътре в решетъчния кош (тоест пред пресяващата повърхност), с което се гарантира, че отсята маса няма да бъде иззета от отпадъчната вода по време на процеса на пречистване и евентуално да попадне във вече пречистената отпадъчна вода зад решетката.
 • Комбинация от функции
  Машината включва няколко функции в една система, т.е. изземване на отсята маса, изнасяне, промиване, обезводняване и компактиране са обединени пестейки място в едно съоръжение. Чрез възможността за устройство за опаковане в чували цялото съоръжение може да бъде изпълнено капсуловано в най-голяма степен спрямо неприятни миризми.
 • Инсталация на открито
  Чрез нагревателна лента и допълнителна изолация HUBER ROTAMAT® Фината решетка може също да бъде доставена за устойчива на зимни условия инсталация на открито.
 • Дооборудване
  ROTAMAT®-съоръженията са проектирани така, че и по-късно могат да се правят модификации по съоръжението, т.е. възможно е допълнително адаптиране към по-късни изисквания. Така например както отоплението, така също и вградената промивка на отсятата маса могат да бъдат монтирани едва по-късно, а също така и процепите биха могли още да се намалят и по-късно.
 • Минимум поддръжка
  Съоръжението няма нито едно място за смазване, поддръжката се ограничава основно до редовни проверки и инспекции.
BAUER 21870 B1