Прътови и с кръгли отвори

Стабилни решетки – прътови или с кръгли отвори  с ротационен начин на работа от серията HUBER Max®

bild_titel_max_01