RakeMax HF

Надеждна сепарация на твърди частици от отпадъчната вода

csm_skizze_rakemax-hf_01_45a84afa8f

 • Извита ротационна решетка с голяма, ефективна повърхност на решетъчната скара
 • Висока хидравлична производителност чрез равно инсталирана решетъчна скара
 • Висок капацитет на изнасяне на отсята маса
 • Вариантен ъгъл на инсталация на решетъчна скара както и на изнасящ агрегат
 • Долно лагруване с устойчиви на износване, без нужда от поддръжка керамични лагери
 • Решетъчната скара според изискванията може да се оформи от благоприятстващ протичането профил на прътова решетка или от недопускащ запушвания профил на сито с процепи

Ротационната решетка HUBER RakeMax®-hf („High Flow”) е доразвита версия на доказалата своите качества HUBER Греблова ротационна решетка RakeMax®, работеща вече на стотици обекти. При RakeMax®-hf решетката се дели на равен и затова хидравлично благоприятен сектор на пресяване със заключителен преход в стръмен сектор на транспортиране.

Чистенето започва почти непосредствено на монтираната наравно към каналния праг решетъчна скара, така че не се получават никакви пречещи отлагания. Оптималното обтичане и голямата ефективна повърхност на решетъчната скара водят до висока хидравлична производителност.

Закрепените на верижната система почистващи елементи могат безпроблемно да се съобразят с различните задачи при транспортиране, с което се постига извънредно регулируем капацитет за изнасяната отсята маса. Това предимство е особено благоприятно при големи натоварвания със замърсители. Според ширината на процепите решетъчната скара се оформя от благоприятстващ протичането профил на прътова решетка или от недопускащ запушвания профил на сито с процепи.

Почистващите елементи се обхващат от всяка страна със задвижваща верига, която се задвижва чрез верижни колела. Верижните колела са разположени върху общ задвижващ вал и се задействат чрез един директно фланцван мотор с предавки.

В края на процеса на пречистване се извършва едно принудително почистване на чистещите елементи чрез въртящо разположена стъргалка, която надеждно разтоварва отсятата маса в последващо включено устройство. Над канала се намира лесно достъпният и със съвсем проста поддръжка задвижващ агрегат. Благодарение на компактната конструкция на решетката RakeMax®-high flow инсталационната височина над коридора е много малка.

 • Висока хидравлична производителност чрез извънредно плоско разположена решетъчна скара
 • Дефинирано проникване на почистващите елементи в решетъчната скара – висока работна безопасност
 • Почти безпрагово почистване на плоско монтираната решетъчна скара – без пречещи отлагания
 • Компактен размер благодарение на извитата конструкция
 • Безпроблемно дообордуване в съществуващи канали
 • Комплексно капсулована срещу неприятни миризми с лесно свалящи се капаци
 • Възможен монтаж без изрези в канала
 • Устойчива на чакъл, пясък и баластра
 • Прост, лесно достъпен отвън задвижващ агрегат
 • Всички части в контакт с продукта са от неръждаема стомана и байцвани в пълна вана (с изключение на задвижване и лагерувания)
 • Висок капацитет на изнасяне на отсята маса
 • Допълнителна промяна на ширината на процепите е възможна без проблеми
 • Освен ток не се изискват никакви други консумативи като напр. ползвана вода

csm_skizze_rakemax-hf_01_45a84afa8f