RakeMax Греблова ротационна решетка

Надеждна и стабилна ротационна решетка

 • Много висок капацитет на изнасяне на отсята маса
  csm_bild_rakemax_05_b06ca5d83a
 • Минимална хидравлична загуба на решетката
 • Ниска монтажна височина над коридора и при дълбок канал
 • Независим от управлението контрол за безопасност

Гребловата ротационна решетка RakeMax® е идеално пригодена за приложение в пречистването и на битови, и на промишлени и производствени води. Закрепените към верижна система почистващи елементи могат безпроблемно да се напасват към най-различни задачи при транспортирането.

Чрез регулируемо напасване на почистващите елементи може да бъде избран капацитетът за изнасяната отсята маса от решетката. Това предимство е особено благоприятно при големи замърсявания. Почистващите елементи, състоящи се от решетъчно гребло и гребенова ламарина, са захванати с винтове и по този начин могат да бъдат сменяни поотделно.

Благодарение конструкцията на RakeMax® монтажната височина над коридора е много малка. Тя се влияе също и при дълбоки канали изключително от монтажната височина на следващото транспортно респ. промивно устройство.

Почистващите елементи се обхващат от всяка страна със задвижваща верига, която е задвижвана от верижни колела. Верижните колела са разположени върху общ задвижващ вал и се задвижват от директно фланцван мотор с предавки. Освен това чрез дефинираното проникване на почистващите гребла в решетъчната скара се постига висока експлоатационна безопасност. Една електромеханична защита от претоварване има задачата, при достигане на предварително зададено претоварване респ. при блокиране от препятствие работният процес да бъде прекъснат.

С варианта RakeMax-J се постига допълнителна хидравлична производителност както и почистване на решетъчната скара непосредствено на прага на канала. Утвърдените положителни характеристики на RakeMax, надеждна сепарация на твърдите частици и висок капацитет на изнасяната отсята маса, естествено са запазени и при този вариант.

 • Много малка хидравлична загуба при същевременно висока степен на сепарация.
 • Дефинирано проникване на почистващите гребла в решетъчната скара и с това висока експлоатационна безопасност
 • Монтажът възможен и без прагов издатък.
 • Компактна конструкция с минимална монтажна височина над коридора.
 • Решетка комплексно капсулована срещу неприятни миризми с лесно свалящи се капаци.
 • Безпроблемно дооборудване в съществуващи канали. Монтаж възможен и без изрези в канала.
 • Решетката се състои от самоносеща конструкция от неръждаема стомана и без проблеми може да се вдига от канала.
 • Устойчива на чакъл, пясък и баластра.
 • Елементарно, лесно достъпно отвън устройство за опъване на веригата.
 • Всички части в контакт с продукта са от неръждаема стомана и байцвани в пълна вана (с изключение на верига, пиньон, задвижване и лагеруване). Като опция вериги и пиньони могат да бъдат изработени и от неръждаема стомана.
 • Висок капацитет на изнасяне на отсята маса чрез регулируемо напасване на почистващите елементи
 • Решетъчно гребло и гребенова ламарина могат да се сменят поотделно независимо едно от друго
 • Като опция почистване на решетъчната скара непосредствено на каналния праг и по-нататъшно увеличаване на хидравличната производителност чрез варианта RakeMax®-J
csm_skizze_rakemax_01_cbcc55123a