ХУБЕР Лентова решетка CenterMax®

Най-висока степен на сепарация с надеждно пресяване

 • Оптимално задържане на влакна и косми
  csm_skizze_centermax_a7c24d82a1
 • Експлоатационна сигурност за мембранни съоръжения
 • Специално за тесни канали и високи капацитети
 • Висока степен на сепарация

ХУБЕР Лентовата решетка CenterMax® е на разположение в различни форми на изпълнение и е подходяща за многобройни приложения целящи разделянето на течна – твърда фаза.

Лентовата решетка се оборудва според конкретния случай на приложение с мрежеста тъкан (“mesh”),
перфорирана ламарина (“pp”) или кантвана перфорирана ламарина (“Star”).

Отпадъчната вода протича в отворената челна страна на решетката и после както през намиращия се по посока на протичане вляво или вдясно пресяващ елемнт изтича отново навън. При това твърдите частици се задържат по вътрешната страна на пресяващите елементи. Когато вследствие облагането на пресяващата част водното ниво пред решетката достигне една предварително зададена стойност, започва почистването на филтриращите елементи. За целта пресяващите елементи започват да циркулират и така транспортират отсятата маса от канала нагоре.

В горната част на решетката една лайстна с дюзи пръска вода от вън срещу филтриращия елемент.  Така твърдите частици се отделят от пресяващия елемент и се отмиват в разположен вътре трихтер, който се намира в горната зона на решетката. От трихтера отсятата маса се отвежда после гравитачно. По-нататъшното третиране на отсятата маса  се извършва обичайно в ХУБЕР Промивна преса WAP®.

 • Висок капацитет привъзможно най-добра сепарация
 • Подходяща също за тесни канали
 • Стопански изгодно оразмеряване на канал и машина
 • Минимални разходи за живот на машината (Life Cycle Costs)
 • Просто обслужване и начин на експлоатация
 • Максимална антикорозионна защита чрез конструкция от неръждаема стомана и пасивиране в пълна вана
 • Промишлени и битови приложения
 • Първо и второ стъпало на пречистване
 • Защита на мембранни съоръжения
 • Пресяване на постъпващи потоци в електроцентрали
 • Третиране на рециклируеми потоци охлаждаща вода
 • Най-фино пресяване за редукция на ХПК/твърди частици при съществуващи инсталации (облекчаване на биологията)
 • Пресяване на повърхностни и речни води
csm_skizze_centermax_a7c24d82a1