STEP SCREEN® Flexible SSF - Гъвкава стъпкова решетка

Правилната машина за всеки случай на приложение чрез вариантен ъгъл на инсталация

csm_bild_ssf_05_9c36ed5894

  • За високи степени на сепарация
  • За всякакъв капацитет
  • Лесно и сигурно транспортиране на отсятата маса
  • Възможно изнасяне на отсятата маса направно с прага

Решетката с възможно вариантно инсталиране позволява:

  • оптимално адаптиране към съществуващата на място хидравлика, напр. при ограничени височини на горния поток чрез включени отпред подемници
  • сигурна експлоатация чрез оразмеряване в съответствие с конкретните нужди

Успехът и радушният прием на системата STEP SCREEN® се дължат на нейното функциониране, лесно разбираемия начин на работа и сполучливата структура на начина на пречистване (ефект на самопочистване по принципа на насрещния поток) без помощни средства, на нейната елементарна поддръжка, способността и да изнася много големи количества отсята маса, както и на нейната голяма експлоатационна надеждност.

Като задвижваща техника ние избрахме доказалата се и патентована Link-система (ставен механизъм) и я оптимизирахме в свързващ механизъм. По замисъла на клиентите ни и в изпълнение на тяхното желание за лесно обслужване ние отхвърлихме изискващите интензивна поддръжка и търпящи чести повреди верижни задвижвания и така овладяваме, особено при високи водни стоежи, чрез тази задвижваща механика възникналите огъващи моменти върху ламелния пакет.

Принцип на функциониране:
Безпрагово изнасяне на отсята маса чрез специално оформено дънно стъпало
Щадящо и цялостно изнасяне на отсятата маса базирано на принципа на насрещния поток
Санирания и нови проекти:
Оптимално адаптиране към хидравликата на място чрез гъвкав ъгъл на инсталация
Дебитно количество:
Много голям капацитет, само еднократно протичане през пресяващата повърхност
Степен на сепарация:
Много голяма степен на сепарация чрез фина ширина на процепите и формиращ се килим от отсята маса
Почистване:
Ефект на самопочистване чрез подвижен ламелен пакет
Експлоатационна стабилност:
Дънно стъпало с праг повишава устойчивостта спрямо пясък, баластра и камъни
Възможност за извъртане:
Без да се отстраняват включени след това промивна преса или транспортно съоръжение
Антикорозионна защита:
Изработка от неръждаема стомана и байцване в пълна вана
Практически опит:
Ненадминат, повече от 20 години